Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-RiSB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1 W02, EK1 W09, EK1 W11,


EK1_U04, EK1_U07, EK1_U10.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest

- zdobycie wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku;

- uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansowych banku;

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ewidencji operacji bankowych;

- nabycie umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków.

Pełny opis:

1. Organizacja rachunkowości bankowej.

2. Wzorcowy plan kont dla banków.

3. Aktywa i pasywa banku - bilans.

4. Koszty i przychody banku - rachunek zysków i strat.

5. Sprawozdawczość finansowa banku.

Literatura:

podstawowa:

E. Popowska, W. Wąsowski: Rachunkowość bankowa po zmianach. Difin, Warszawa.

Z. Miętki: Rachunkowość bankowa. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Poznań.

S. Miedziak: Rachunkowość bankowa. Difin. Warszawa.

uzupełniająca:

E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa. Wolters Kluwer Polska – ABC. Warszawa.

D. Filip: Big Data – narzędzie instytucji finansowych w dotarciu do klienta, w: Ekonomia – Wroclaw Economic Review 21/3 (2015) Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2015, s. 39-53.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w banku.

Student ma wiedzę o zasadach wyceny składników bilansowych banku.

Student potrafi ewidencjonować operacje bankowe.

Student ma umiejętności sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych banków.

Student dąży do uzupełniania i pogłębiania nabytej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zajęć: zdalna

Kod: 024qx6v

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad02726f2e864485285b9f521d327df7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=9179c604-a0b9-4ffe-9a2d-2ca9a6ffa448&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Forma zaliczenia: test na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wikarczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Wikarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.