Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The current geopolitical situation in the perspective of Poland

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-TCGSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The current geopolitical situation in the perspective of Poland
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Relations between geopolitics and economics occur in the area of using limited resources. As part of the competition for these resources, economic issues meet with issues taken up in geopolitical analyses. The economy became a key, game-changing resource in the competition between states as Europe embarked on a rapid development path towards the end of the Middle Ages. In the economy assessed through the prism of geopolitics, the key actors are states. Each country has a different role in the context of geoeconomic competition, in which development potential has been the main resource for several hundred years. Events of recent years related to the pandemic crisis and war, and as a consequence of these events the inflation crisis and the change in the perception of energy security by European countries, the role of Poland in the geopolitical system has changed and has become more significant.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji w kontekście zagadnień prezentowanych na zajęciach, zawierającej:

- sformułowanie problemu,

- analiza zagadnienia z poparciem argumentacji na podstawie przeglądu literatury i aktualnych badań naukowych,

- wnioski w odniesieniu do rzeczywistości gospodarczej i geopolitycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś
Prowadzący grup: Dariusz Karaś
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQ-bbCf-QBh1dKKLj8txVvpUQyvQ4WsIdXXSq80vQIIU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=972a3c11-c603-446e-a4e9-fc83d8400110&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Topics are:

1) Poland in the UE: current challenges and future prospects

2) Poland and the MFF 2021-2027: a budget balance

3) Future EU enlargements: the Polish perspective

4) The Visegrad Group: a political and economic balance

Wymagania wstępne: (tylko po angielsku)

E-learning in Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)