Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-WHum-ZR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka filozofii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Kurs poświęcony omówieniu głównych dyscyplin, zagadnień i epok filozoficznych.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z istotnymi momentami w dziejach myśli filozoficznej. Lektura tekstów będzie stanowić podstawę do dyskusji nad głównymi zagadnieniami i kierunkami w filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi ideami, pojęciami, dyscyplinami i epokami w filozofii.

Literatura:

1. Platon, Fedon, przeł. R. Legutko. (fragmenty)

2. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska (fragmenty).

3. Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak (fragmenty).

4. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, przeł. S. Swieżawski (fragmenty).

5. Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie (fragmenty).

6. Blaise Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), układ J. Chevaliera (fragmenty).

Literatura uzupełniająca:

1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii.

2. Frederick Copleston, Historia filozofii (jedenaście tomów).

3. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii (trzy tomy).

4. Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej (pięć tomów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Filcek
Prowadzący grup: Jan Filcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin - uczestnictwo w zajęciach


20 godzin - samodzielna lektura


15 godzin - przygotowanie do zajęć


25 godzin - przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs poświęcony omówieniu głównych dyscyplin, zagadnień i epok filozoficznych.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z istotnymi momentami w dziejach myśli filozoficznej. Lektura tekstów będzie stanowić podstawę do dyskusji nad głównymi zagadnieniami i kierunkami w filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi ideami, pojęciami, dyscyplinami i epokami w filozofii.

Literatura:

1. Platon, Fedon, przeł. R. Legutko. (fragmenty)

2. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska (fragmenty).

3. Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak (fragmenty).

4. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, przeł. S. Swieżawski (fragmenty).

5. Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie (fragmenty).

6. Blaise Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), układ J. Chevaliera (fragmenty).

Literatura uzupełniająca:

1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii.

2. Frederick Copleston, Historia filozofii (jedenaście tomów).

3. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii (trzy tomy).

4. Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej (pięć tomów).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)