Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

EU security versus sovereignty of EU Member States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-EUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: EU security versus sovereignty of EU Member States
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia w języku obcym Europeistyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_U10, E1_U11

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z terminologią bezpieczeństwa w UE biorąc pod uwagę kompleksowość sytuacji UE, a w szczególności krajów, które stanowią zagrożenie dla stabilności i rozwoju UE. Omówiona zostanie podstawowa terminologia ‘’bezpieczeństwa" i "suwerenność” w kontekście europejskim tzn.:

• Bezpieczeństwo militarne UE

• Bezpieczeństwo poza-militarne UE (ekonomiczne, finansowe, środowiskowe, społeczne itd.)

• Rodzaje suwerenności (wewnętrzna, zewnętrzna, dzielona, suwerenność kraju w kontekście organizacji międzynarodowych itd.)

Analiza tematu będzie przeprowadzona biorąc pod uwagę endogeniczne i egzogeniczne elementy wpływające na bezpieczeństwo UE i suwerenność krajów UE. Studenci będą mieli za zadanie zidentyfikowanie i przeanalizowanie ww. elementów w kontekście Polski i krajów z tych pochodzą studenci z Erasmusa.

Pełny opis:

Zajecia odbywaja sie na Microsoft teams w datach podanych w sylabusie:

________________________________________________________________________________

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams | Meeting options

________________________________________________________________________________

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNhM2ExYzQtODZkZi00YWE1LThiZTgtODc0MzNiMzE0ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b24c8b06-522c-46fe-9080-70926f8dddb1%22%2c%22Oid%22%3a%22edec6b0a-f711-46db-8160-9ebc9e593fce%22%7d

Literatura:

wybrane aspekty publikacji:

1. 'Contemporary Security Studies' Alan Collins, Oxford University Press,

2. Merlingen, Michael: EU Security Policy, What It Is, How It Works, Why It Matters, Lynne Rienner, London 2012,

3. Andrzej Glen, Key Challenges and Threats to National Security: The Polish Perspective,

4. Anthony Giddens, ‘Turbulent and Mighty Continent: What Future for Europe?’ Cambridge: Polity Press, 2014,

5. Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis (Lynne Rienner, 1998),

6. Cross, Mai’a K. Davis. “An EU Homeland Security? Sovereignty vs. Supranational Order.” European Security 16 (2007):

oraz artykuly:

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/security-union-strategy_en

https://carnegieeurope.eu/2020/06/11/eu-security-and-defense-challenges-toward-european-defense-winter-pub-82032

Efekty kształcenia i opis ECTS:

polityczne aspekty UE wlaczajac zrozumienie środowiska bezpieczeństwa w UE.

umiejętności: analiza problemu, przygotowanie dyskusji, dyskusja w grupach, praca samodzielna. Pogłębianie znajomości języka angielskiego (jest to element o który studenci polscy najczęściej mnie proszą i taki jest ich cel partycypacji w moich zajęciach)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oparta na analizie partycypacji studentów w zajęciach i jakości tej partycypacji.

Partycypacja to juz 60% oceny.

Ze względu na małą ilość zajęć, zajęcia opuszczone są odpracowywane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ambroziewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Ambroziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ambroziewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Ambroziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ambroziewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Ambroziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.