Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-HFcw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami filozoficznymi takimi jak m.in. byt, istota, istnienie, wartość, teoria, poznanie oraz zapoznanie z podstawowymi problemami filozoficznymi ukazywanymi w kontekście nauk o polityce (natura człowieka, Absolut a dzieje, religia i polityka, wolna wola i wolność, postęp).

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z

(1) podstawowymi pojęciami filozoficznymi takimi jak m.in. byt, istota, istnienie, akt, możność, wartość, teoria, poznanie, doksa a episteme.

(2) problemami filozoficznymi ukazywanymi w kontekście nauk o polityce: natura człowieka, Absolut a dzieje, różne sposoby ujmowania polityki (dobro wspólne Arystotelesa a ujęcie Machiavellego), religia i polityka, wolna wola i wolność, postęp, demokracja a tyrania i totalitaryzm, gnoza polityczna.

Literatura:

1. Anzenbacher Arno, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2008 (wydanie VIII)

2. Arystoteles, Metafizyka (różne wydania)

3. Arystoteles, Etyka Nikomachejska (różne wydania)

4. Bocheński Józef, Współczesne metody myślenia, Poznań 1993.

5. Bocheński Józef, Zarys historii filozofii, Kraków 1993.

6. Copleston Frederick, Historia filozofii, tom 1: Grecja i Rzym, PAX, Warszawa 2004.

7. Gogacz Mieczysław, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987.

8. Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna?

9. Hostyński Lesław, Układacz tablic wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.

10. Jaspers Karl, Wprowadzenie do filozofii, Wrocław 2000.

11. Kołakowski Leszek, O tożsamości zbiorowej, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Znak, Kraków 1995, s. 44-55.

12. Nieznański Edward, Podstawy filozofii, C.H. Beck, Warszawa 2013.

13. Platon, Obrona Sokratesa, tłumaczenie i komentarz Ryszard Legutko, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007.

14. Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

15. Sofokles, Antygona

16. Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

17. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

18. Voegelin Eric, Gnostycka polityka, Człowiek w kulturze 16/2004, s. 231-250.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

- student zna podstawową terminologię z zakresu filozofii;

- student ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych zagadnieniach filozofii;

- student posiada wiedzę na temat najważniejszych problemów w zakresie filozofii;

UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu filozofii;

- student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu filozofii oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska filozoficzne;

– student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu filozofii;

KOMPETENCJE:

- student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu filozofii;

- student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach i przeczytanie zaleconej literatury

2. Aktywność na zajęciach (25%)

3. Praca zaliczeniowa (25%)

4. Kolokwium (50%).

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

- Znajomość zadanych lektur weryfikowana jest w toku zajęć poprzez aktywność w dyskusji. Max. liczba punktów: 25

- Przygotowanie pracy zaliczeniowej na 4-5 stron na wybrany przez studenta temat z zakresu filozofii i skonsultowany z prowadzącym zajęcia. Wydrukowana i podpisana przez studenta praca powinna zostać oddana na pierwszych styczniowych zajęciach. Max. liczba punktów: 25

- Kolokwium będzie miało charakter rozmowy na temat problematyki zajęć i literatury przedmiotu. Max. liczba punktów: 50.

Bdb: od 80%

Db+: 75% - 79,9%

Db: 65% - 74,99%

Dst+: 60% - 64,9%

Dst: 50% - 59,9%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami filozoficznymi takimi jak m.in. byt, istota, istnienie, wartość, teoria, poznanie oraz zapoznanie z podstawowymi problemami filozoficznymi ukazywanymi w kontekście nauk o polityce (natura człowieka, Absolut a dzieje, religia i polityka, wolna wola i wolność, postęp).

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z

(1) podstawowymi pojęciami filozoficznymi takimi jak m.in. byt, istota, istnienie, akt, możność, wartość, teoria, poznanie, doksa a episteme.

(2) problemami filozoficznymi ukazywanymi w kontekście nauk o polityce: natura człowieka, Absolut a dzieje, różne sposoby ujmowania polityki (dobro wspólne Arystotelesa a ujęcie Machiavellego), religia i polityka, wolna wola i wolność, postęp, demokracja a tyrania i totalitaryzm, gnoza polityczna.

Literatura:

1. Anzenbacher Arno, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2008 (wydanie VIII)

2. Arystoteles, Metafizyka (różne wydania)

3. Arystoteles, Etyka Nikomachejska (różne wydania)

4. Bocheński Józef, Współczesne metody myślenia, Poznań 1993.

5. Bocheński Józef, Zarys historii filozofii, Kraków 1993.

6. Copleston Frederick, Historia filozofii, tom 1: Grecja i Rzym, PAX, Warszawa 2004.

7. Gogacz Mieczysław, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987.

8. Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna?

9. Hostyński Lesław, Układacz tablic wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.

10. Jaspers Karl, Wprowadzenie do filozofii, Wrocław 2000.

11. Kołakowski Leszek, O tożsamości zbiorowej, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Znak, Kraków 1995, s. 44-55.

12. Nieznański Edward, Podstawy filozofii, C.H. Beck, Warszawa 2013.

13. Platon, Obrona Sokratesa, tłumaczenie i komentarz Ryszard Legutko, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007.

14. Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

15. Sofokles, Antygona

16. Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

17. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

18. Voegelin Eric, Gnostycka polityka, Człowiek w kulturze 16/2004, s. 231-250.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.