Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-HFw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Na zajęciach prezentowane będą poglądy głównych filozofów należących do tradycji europejskiej filozofii kontynentalnej od Platona po Heideggera

Pełny opis:

Omówione będą poglądy Platona , Arystotelesa, św.Augustyna , św.Tomasza , Descartesa,Leibniza, Lockea, Kanta, Hegla, Marxa, Heideggera, Sartrea .... , a także zagadnienia L filozofia i historia , filozofia i religia, filozofia i kultura, filozofia i nauka

Literatura:

O.Hoffe , Krótka historia filozofii

J.Hersch, Myśliciele Zachodu

J.Tischner , Myślenie według wartości

L.Kolakowski, Mini wykłady o maxi sprawach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Znajomość postaci filozofów należących do tradycji europejskiej filozofii , ich poglądów,rozumienie problemów filozoficznych , rozumienie różnicy miedzy nauką a filozofią, religią a filozofią.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczone ćwiczenia oraz rzetelne przyswojenie wiedzy podawanej na wykładach. Egzamin polega na omówieniu poglądów filozofa wybranego spośród prezentowanych .

Praktyki zawodowe:

Link do zajęć https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3fd5f2340a0d4cf199b6360edc8a3dfd%40thread.tacv2/conversations?groupId=af6ee4c9-9349-4c03-a166-93cef0a862e4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.