Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja gospodarcza w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-IGE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja gospodarcza w Europie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W04; E1_U05; E1_K04

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawiona zostanie geneza i rozwój integracji gospodarczej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i kluczowych etapów scalania gospodarek narodowych w ramach EWG/WE/UE. Dodatkowo, na zajęciach omówione zostaną formy integracji gospodarczej w ramach wybranych polityk UE.

Pełny opis:

1. Pojęcie, formy, efekty i koncepcje integracji europejskiej

2. Przyczyny integracji gospodarczej i jej początki

3. Integracja gospodarcza do Traktatu z Maastricht

4. Integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej

5. Zagadnienia szczegółowe

5.1. Jednolity rynek wewnętrzny

5.2. Wspólna polityka handlowa

5.3. Polityka ochrony konkurencji i konsumenta

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW:

1. Student wskazuje przyczyny oraz perspektywy integracji gospodarczej w Europie

2. Student rozróżnia różne formy integracji gospodarczej w Europie

EU:

3. Student analizuje uwarunkowania integracji gospodarczej w Europie

4. Student porównuje różne formy integracji gospodarczej

EK:

5. Student jest zdolny do samodzielnej oceny współczesnych procesów integracji ekonomicznej

OPIS ECTS:

udział w zajęciach - 30 h

konsultacje - 10 h

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 30 h

SUMA GODZIN: 70h:25=3 pkt ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim - 40 godz. (1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

W odniesieniu do efektów kształcenia:

Ad 1.

- na ocene 2 (ndst): nie zna podstawowych przyczyn integracji gospodarczej w Europie

- na ocenę 3 (dst): zna wybrane przyczyny integracji gospodarczej w Europie

- na ocenę 4 (db): poprawnie zna większość przyczyn integracji gospodarczej w Europie, a także perspektywy tej integracji

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie zna wszystkie przyczyny integracji gospodarczej w Europie, a także perspektywy tej integracji

Ad 2.

- na ocenę 2 (ndst): nie zna form integracji gospodarczej w Europie

- na ocenę 3 (dst): zna podstawowe formy integracji gospodarczej w Europie

- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje większość form integracji gospodarczej w Europie

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje wszystkie formy integracji gospodarczej w Europie

Ad. 3.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi przeanalizować uwarunkowań integracji gospodarczej w Europie

- na ocenę 3 (dst): potrafi przeanalizować uwarunkowania integracji gospodarczej w Europie w stopniu podstawowym

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie z analizą uwarunkowań integracji gospodarczej w Europie

- na ocenę 5 (bdb): doskonale potrafi przeanalizować uwarunkowań integracji gospodarczej w Europie

Ad 4.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi porównywać form integracji gospodarczej w Europie

- na ocenę 3 (dst): potrafi porównywać formy integracji gospodarczej w Europie w stopniu podstawowym

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie z porównywaniem form integracji gospodarczej w Europie

- na ocenę 5 (bdb): doskonale potrafi porównywać formy integracji gospodarczej w Europie

Ad. 5

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesów integracji ekonomicznej

- na ocenę 3 (dst): potrafi interpretować procesy integracji ekonomicznej w stopniu podstawowym

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie z interpretacją procesów integracji ekonomicznej

- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie i krytycznie potrafi interpretować procesy integracji ekonomicznej

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym (MS Teams) oraz w wybranych terminach na platformie Moodle (zakończone testem za 5 pkt.)

Egzamin testowy tradycyjny (25 pkt). Zaliczenie powyżej 50% pkt (>12,5 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22"

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś
Prowadzący grup: Dariusz Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.