Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczna myśl polityczna - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-KMPcw Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Klasyczna myśl polityczna - ćw.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W02, E1_U02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Rozumienie najistotniejszych kwestii dotyczących dziedziny polityki, znajomość najważniejszych koncepcji odnoszących się do świata polityki, ich dziejowego rozwoju oraz umiejętność ich analizy i syntetycznego ujmowania problemów.

Wymagania wstępne: Umiejętność logicznego myślenia

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Ćwiczenia obejmują chronologiczną i systematyczną prezentację koncepcji najważniejszych przedstawicieli klasycznej myśli politycznej i republikańskiej, począwszy od czasów starożytnych.

Literatura:

20.10.2020 - Zajęcia organizacyjne. Pismo Święte

27.10.2020 - Platon, Państwo ks. VII

3.11.2020 - Arystoteles, Polityka, ks.I

10.11.2020 - Cyceron, O prawach

17.11.2020 - Św. Augustyn, Państwo Boże (ks. XIV, r.I-V, ks.XV, r. I-VI, ks. XIX, r.XIII-XXVIII)

24.11.2020 - Tomasz Morus, Utopia

01.12.2020 - Wawrzyniec Goślicki, O senatorze doskonałym, ks. I

8.12.2020 - August Cieszkowski - O izbie wyższej i arystokracji w naszych czasach

15.12.2020 - Leon XIII, Encykliki: Diuturnum illud, Immortale Dei, Graves de communi

22.12.2020 - Realizm czy idealizm. Aktualność klasycznej myśli politycznej

12.01.2021 - Feliks Koneczny, O państwie i prawie w cywilizacji łacińskiej (rozdział IV - VII oraz rozdział X)

19.01.2021 - Ryszard Legutko, Esej o duszy polskiej

26.01.2021 - Zaliczenie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

- student zna podstawową terminologię z zakresu myśli politycznej;

- student ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych zagadnieniach myśli politycznej;

- student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie myśli politycznej;

UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu myśli politycznej;

- student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu myśli politycznej oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska;

– student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu myśli politycznej;

KOMPETENCJE:

- student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu myśli politycznej;

- student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.

Przygotowanie referatu (wystąpienia) - 30 godz.

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 5 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Warunek wstępny (dopuszczający do możliwości zaliczenia zajęć):

- Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze) - ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

2. Warunki decydujące o wyniku słuchaczy:

- aktywność na zajęciach, dokumentująca wiedzę o analizowanym tekście

- przygotowanie referatu na zadany tekst;

- zaliczenie ustne;

Szczegóły - patrz zasady w konkretnym roku akademickim.

Do zaliczenia należy zgromadzić co najmniej 20 punktów.

Oceny: 20 - 25 => 3 [dst]

26 - 28 => 3,5 [dst+]

29 - 33 => 4 [db]

34 - 35 => 4,5 [db+]

36 - 40 => 5 [bdb]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kmieć
Prowadzący grup: Michał Kmieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Rozumienie najistotniejszych kwestii dotyczących dziedziny polityki, znajomość najważniejszych koncepcji odnoszących się do świata polityki, ich dziejowego rozwoju oraz umiejętność ich analizy i syntetycznego ujmowania problemów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Ćwiczenia obejmują chronologiczną i systematyczną prezentację koncepcji najważniejszych przedstawicieli klasycznej myśli politycznej i republikańskiej, począwszy od czasów starożytnych.

Literatura:

20.10.2020 - Zajęcia organizacyjne. Pismo Święte

27.10.2020 - Platon, Państwo ks. VII

3.11.2020 - Arystoteles, Polityka, ks.I

10.11.2020 - Cyceron, O prawach

17.11.2020 - Św. Augustyn, Państwo Boże (ks. XIV, r.I-V, ks.XV, r. I-VI, ks. XIX, r.XIII-XXVIII)

24.11.2020 - Tomasz Morus, Utopia

01.12.2020 - Wawrzyniec Goślicki, O senatorze doskonałym, ks. I

8.12.2020 - August Cieszkowski - O izbie wyższej i arystokracji w naszych czasach

15.12.2020 - Leon XIII, Encykliki: Diuturnum illud, Immortale Dei, Graves de communi

22.12.2020 - Realizm czy idealizm. Aktualność klasycznej myśli politycznej

12.01.2021 - Feliks Koneczny, O państwie i prawie w cywilizacji łacińskiej (rozdział IV - VII oraz rozdział X)

19.01.2021 - Ryszard Legutko, Esej o duszy polskiej

26.01.2021 - Zaliczenie

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Umiejętność logicznego myślenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.