Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-PWBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W11, E1_U01, E1_U09, E1_K04 z

Wymagania wstępne:

Znajomość instytucji, procesu decyzyjnego i ram prawnych funkcjonowania UE.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Podczas konwersatorium studenci będą mogli poznać:

- historię powstania i rozwój PWBS,

- zakres przedmiotowy PWBS,

- zakres terytorialny i instrumenty stosowane w realizacji PWBS,

- wymiary: instytucjonalny i strategiczny PWBS,

- oraz kluczowe wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem tej formy współpracy państw.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas konwersatorium studenci będą mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie PWBS oraz poddać krytycznej analizie poszczególne elementy działania tego systemu.

Podczas zajęć studenci poznają rozwój historyczny, przedmiotowy i terytorialny współpracy państw członkowskich UE w zakresie PWBiS, jego podstawy prawne i ramy instytucjonalne oraz instrumenty i środki stosowane w realizacji celów PWBS. Ważną częścią zajęć będzie dyskusja nad kluczowymi wyzwaniami i dylematami związanymi z funkcjonowaniem UE w tym obszarze.

Szczegółowy wykaz treści merytorycznych:

1. Powstanie i rozwój PWBiS.

2. Podstawy prawne, ramy instytucjonalne oraz wymiar strategiczny funkcjonowania PWBiS.

3. Zakres przedmiotowy współpracy państw w PWBiS. Polityki dotyczące: kontroli granic i wizowa, azylu, imigracji, współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aleksandrowicz Tomasz R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Wyd. Difin, Warszawa 2018.

Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, ewolucja, współczesne wyzwania, AON, Warszawa 2013.

Borawska-Kędzierska E., Strąk Katarzyna, Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

Gajda Anastazja, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE, „Studia z Polityki Publicznej” 2015 nr 3(7).

Potyrała Anna, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE po traktacie lizbońskim, „Przegląd zachodni” 2011 nr 3.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Polityka UE wobec nieregularnej imigracji, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2020, nr 14.

Literatura uzupełniająca:

Barcz J. (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.

Bednaruk W., Bielecki M., Kowalski G. (red.), Polska w strefie Schengen: konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych, Wyd. KUL, Lublin 2010.

Jasiński F., Smoter K., Obszar Wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.

Kingsley P., Nowa odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.

Nugent Neil, Unia Europejska – władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012 (fragmenty z roz. 19 – s. 428-433).

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Zenderowski R., Imigracje jako wyzwania dla europejskiej polityki, w: Integracja europejska. Polska perspektywa, red. Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W efekcie uczestnictwa w zajęciach student/ka poznaje kompetencje i sposób angażowanie się UE w zapewnienie jej obywatelom przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zdobywa wiedzę na temat specyfiki PWBiS, jej wymiaru instytucjonalno-prawnego, strategicznego oraz praktycznego w zakresie realizacji polityk szczegółowych dot. kontroli granic, imigracji, azylu, współpracy policyjnej, współpracy wymiarów sprawiedliwości w UE. Nabywa umiejętności analizy tych zjawisk, zwracajac uwagę na ich oryginalny i specyficzny charakter na tle sposobów działania UE w innych obszarach.

Uczestnicząc w zajęciach student/tka doskonali kompetencję samodzielnej i zespołowej organizacji zadań.

Punkty ECTS:

- udział w zajęciach - 15 h,

- przygotowanie się do zajęć i udział w pracach zespołowych - 20 h,

- przygotowanie się do testu zaliczeniowego - 15 h h.

Łącznie 50 h = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie poddane są:

1) aktywność podczas zajęć, w tym realizacja prac zespołowych,

2) kolokwium końcowe z wiedzy przekazywanej podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Podczas konwersatorium studenci będą mogli poznać:

- historię powstania i rozwój PWBS,

- zakres przedmiotowy PWBS,

- zakres terytorialny i instrumenty stosowane w realizacji PWBS,

- wymiary: instytucjonalny i strategiczny PWBS,

- oraz kluczowe wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem tej formy współpracy państw.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas konwersatorium studenci będą mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie PWBS oraz poddać krytycznej analizie poszczególne elementy działania tego systemu.

Podczas zajęć studenci poznają rozwój historyczny, przedmiotowy i terytorialny współpracy państw członkowskich UE w zakresie PWBiS, jego podstawy prawne i ramy instytucjonalne oraz instrumenty i środki stosowane w realizacji celów PWBS. Ważną częścią zajęć będzie dyskusja nad kluczowymi wyzwaniami i dylematami związanymi z funkcjonowaniem UE w tym obszarze.

Szczegółowy wykaz treści merytorycznych:

1. Powstanie i rozwój PWBiS.

2. Podstawy prawne, ramy instytucjonalne oraz wymiar strategiczny funkcjonowania PWBiS.

3. Zakres przedmiotowy współpracy państw w PWBiS. Polityki dotyczące: kontroli granic i wizowa, azylu, imigracji, współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aleksandrowicz Tomasz R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Wyd. Difin, Warszawa 2018.

Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, ewolucja, współczesne wyzwania, AON, Warszawa 2013.

Borawska-Kędzierska E., Strąk Katarzyna, Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

Gajda Anastazja, Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE, „Studia z Polityki Publicznej” 2015 nr 3(7).

Potyrała Anna, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE po traktacie lizbońskim, „Przegląd zachodni” 2011 nr 3.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Polityka UE wobec nieregularnej imigracji, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2020, nr 14.

Literatura uzupełniająca:

Barcz J. (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.

Bednaruk W., Bielecki M., Kowalski G. (red.), Polska w strefie Schengen: konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych, Wyd. KUL, Lublin 2010.

Jasiński F., Smoter K., Obszar Wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.

Kingsley P., Nowa odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.

Nugent Neil, Unia Europejska – władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012 (fragmenty z roz. 19 – s. 428-433).

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Zenderowski R., Imigracje jako wyzwania dla europejskiej polityki, w: Integracja europejska. Polska perspektywa, red. Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.