Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-WF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W03, E1_U04, E1_U11, E1_K02

Skrócony opis:

Na zajęciach prezentowane będą poglądy głównych filozofów należących do tradycji europejskiej filozofii kontynentalnej od Platona po Heideggera

Pełny opis:

Omówione będą poglądy Platona , Arystotelesa, św.Augustyna , św.Tomasza , Descartesa,Leibniza, Lockea, Kanta, Hegla, Marxa, Heideggera, Sartrea .... , a także zagadnienia L filozofia i historia , filozofia i religia, filozofia i kultura, filozofia i nauka

Literatura:

.Hoffe , Krótka historia filozofii

J.Hersch, Myśliciele Zachodu

J.Tischner , Myślenie według wartości

L.Kolakowski, Mini wykłady o maxi sprawach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

najomość postaci filozofów należących do tradycji europejskiej filozofii , ich poglądów,rozumienie problemów filozoficznych , rozumienie różnicy miedzy nauką a filozofią, religią a filozofią.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczone ćwiczenia oraz rzetelne przyswojenie wiedzy podawanej na wykładach. Egzamin polega na omówieniu poglądów filozofa wybranego spośród prezentowanych .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)