Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityki UE- wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-OG-EU-PUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityki UE- wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdjMzYzOWYtZTQzNC00NGQ0LTg0ZjItNzI2NDRhYWRjMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%228ebd4579-fe5b-45ef-b3e6-2ad2d4532b7c%22%7d
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdjMzYzOWYtZTQzNC00NGQ0LTg0ZjItNzI2NDRhYWRjMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%228ebd4579-fe5b-45ef-b3e6-2ad2d4532b7c%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.