Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-2-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia polityczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adFvfXWpP9kCKmDUGmP1m-_zKclvSd6HExhfFqDGy1zY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e73719c9-b91e-487f-83a9-7d43349ef44e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W02, P2_W11, P2_U04, P2_K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy o moralności politycznej, kwestiach etycznych (które mogą być przedmiotem współczesnego politycznego sporu); studenci zdobędą wiedzę o roli instytucji Unii Europejskiej, biorących udział w tej narastającej publicznej debacie, poprzez finansowanie lub nawet regulację, jak i poprzez ewolucję język unijnej. Studenci zdobędą umiejętność wyjaśnienia specyfiki dyskursu w odniesieniu do podstaw antropologicznych, w tym przyjętej przez elity europejskie koncepcje człowieka. Studenci zdobędą umiejętność identyfikacji i rozróżnienia, w teorii i w praktyce dwie kontrastujących wizji człowieka, antropologii ograniczonej i antropologii nieograniczonej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest…

[cele są adaptowane, oparte na książce M. Gierycz’a Europejski Spór o Człowieka]

1) pogłębienie wiedzy o zagadnieniach, które są współczesnym przedmiotem politycznego sporu, w tym: kwestie etyczne, jak np. aborcja, eutanazja, spory o finansowanie badań z wykorzystaniem komórek macierzystych, kwestie zapłodnienia in vitro, spory o „małżeństwa jednopłciowe”.

2) zrozumienie roli Instytucji Unii Europejskiej (w tym Rada, Parlament, … ), biorących udział w tej narastającej publicznej debacie, poprzez finansowanie lub nawet regulację danych państw

3) zrozumienie / umiejętności spostrzeżenia sposobu i znaczenia zaangażowania Unii Europejskiej w polityce moralności, która sięga dalej niż dyskurs o wartościach,

4) nabycie umiejętności rozróżnienia dwóch wizji człowieka—antropologii nieograniczonej i ograniczonej.

5) wyjaśnienie specyfiki dyskursu w odniesieniu do podstaw antropologicznych, w tym przyjętej przez elity europejskie koncepcje człowieka.

6) nabycie umiejętności rozpoznawania dynamiki Unii Europejskiej, jak np. specyfiki i ewolucji języka unijnej polityki oraz zrozumienie procesów decyzyjnych podjętych przez główne instytucje Unii oraz ich antropologicznego podłoża.

Metody i kryteria oceniania:

1. Partycypacja na zajęciach 50% (30h - 1 ECTS)

2. Praca domowa 10% (20h – 0,66 ECTS - teksty do lektury na 1 h tygodniowo)

3. Wejściówki (Quizzes) 10% (w ramach punktu 1 – In class participation)

4. Moderacja Dyskusji 30% - (10h – 0,33 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Anderlé De Sylor, Michał Gierycz
Prowadzący grup: Julia Anderlé De Sylor, Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. – aktywny udział w ćwiczeniach = 1 pkt ECTS

20 godz. – praca własna studenta, czytanie lektury, przygotowanie notatek do wejściówek = 0,66 pkt ECTS

10 godz. – przygotowanie do moderacji dyskusji= 0,33 pkt ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy o moralności politycznej, kwestiach etycznych (które mogą być przedmiotem współczesnego politycznego sporu); studenci zdobędą wiedzę o roli instytucji Unii Europejskiej, biorących udział w tej narastającej publicznej debacie, poprzez finansowanie lub nawet regulację, jak i poprzez ewolucję język unijnej. Studenci zdobędą umiejętność wyjaśnienia specyfiki dyskursu w odniesieniu do podstaw antropologicznych, w tym przyjętej przez elity europejskie koncepcje człowieka. Studenci zdobędą umiejętność identyfikacji i rozróżnienia, w teorii i w praktyce dwie kontrastujących wizji człowieka, antropologii ograniczonej i antropologii nieograniczonej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)