Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-GUESW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abcbbbca2ea96452698b7c764e2d3acb8%40thread.tacv2/conversations?groupId=e359aec9-6cf5-4138-a8f1-9c80c3c99be2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W07, P1_W13,

P1_U02, P1_K02


Skrócony opis:

Zajęcia obejmują współczesną historię i stosunki międzynarodowe od zakończenia II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r. Przedmiotem konwersatorium jest analiza wpływu kluczowych aktorów, procesów i decyzji politycznych, które doprowadziły do przemian geopolitycznych w Środkowo – Wschodniej Europie.

Pełny opis:

1. Uczestnicy konwersatorium uzyskują wiedzę nt. polskiej sytuacji geopolitycznej regionu EŚW na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Doskonalą jednocześnie zdolność przeprowadzenia kwerendy źródłowej, formułowania argumentów, sporządzania własnych ocen, krytycznego podejścia do informacji medialnych, wyciągania wniosków i zdolności syntetycznej oceny.

2. Potrafią zrozumieć zachodzące procesy polityczne, gospodarcze i związane z bezpieczeństwem w przestrzeni międzynarodowej. W czasie dyskusji proponują własne rozwiązania.

3. Umieją dokonywać hierarchizacji działań służących rozwiązania postawionego zadania.

Dla zaktywizowania studentów i stworzenia warunków lepszej percepcji tematyki konwersatorium każdy z jego uczestników musi przygotować i przedstawić co najmniej jeden esej lub prezentację przypadku studyjnego z niżej wymienionej listy tematycznej, określającej także merytoryczny profil zajęć:

Eseje i przypadki studyjne do zajęć: Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowej (semestr letni 2021/2022, Konwersatorium).

1) Geopolityczne usytuowanie Polski- koncepcje i realia

E-Międzymorze N. Patejczyk do 10.03.

E-ABC J. Malinowski do 10.03.

E- Inicjatywa Środkowo Europejska F. Matera do 10.03.

E- Grupa Wyszehradzka W. Budzisz. do 10.03.

E- Współpraca państw basenu Dunaju M. Kluzado 10.03.

E- Rada Państw Morza Bałtyckiego M. Gibała do 10.03.

E- Dziewiątka Bukaresztańska J. Oracz do 10.03.

E- Trójkąt Weimarski W. Łapeta do 10.03.

E- Współpraca państw bałtyckich. P. Zabielska do 10.03.

2) Propozycje, plany, rzeczywistość

PS- Rosja jako gwarant stabilności EŚW?!? D. Badowski 3.03.

PS- Plan Żyrynowskiego.

PS- Migracja ukraińska do RP, szansa czy zagrożenia? 3.03. M. Dąbrowski

PS- Obwód Kaliningradzki. 3.03. J. Malinowski

PS- "Korytarz" OK - Białoruś (przesmyk suwalski).

PS- Cieśnina Pilawska.

PS- Jedwabny Pas i Szlak. M. Jakubik 10.03.

PS- Plan Stolpego

PS- Granica morska RP, konflikt w Zatoce Pomorskiej.

PS- Wsparcie RFN dla członkostwa RP w NATO.

PS- Niemcy, jako sojusznik Rosji?

PS- Redukcja wojsk amerykańskich w Europie Z. Borejko

3) Obszary europejskiej niestabilności

PS- Naddniestrze.

PS- Pseudopaństwa na terenie Gruzji.

PS- Separatystyczne republiki na Ukrainie.

PS- Bośnia-Hercegowina.

Dodatek (30.03.2022)

PS- umowy o Małym Ruchu Granicznym- RP

PS znaczenie RFN w gospodarce RP

PS konflikt hydrologiczny Turoszów

PS przekop Mierzei Wiślanej

PS mniejszośc litewska w RP

PS mniejszość polska na Białorusi

E- Czechy

E Słowacja

E Węgry

E Serbia

E- Chorwacja

E- Austria

E- Mołdawia

E- Izrael

E -Norwegia

E- Szwecja

E- Dania

E- Finlandia

Wersja bez nazwisk.

1) Geopolityczne usytuowanie Polski- koncepcje i realia

E-Międzymorze

E-ABC

E- Inicjatywa Środkowo Europejska

E- Grupa Wyszehradzka (V4)

E- współpraca państw basenu Dunaju

E- Rada Państw Morza Bałtyckiego

E- Dziewiątka Bukaresztańska

E- Trójkąt Weimarski

E- Współpraca państw bałtyckich.

2) Propozycje, plany, rzeczywistość

PS- Rosja jako gwarant stabilności EŚW?!?

PS- Plan Żyrynowskiego

PS- Migracja ukraińska do RP, szansa czy zagrożenia?

PS- Obwód Kaliningradzki

PS- "Korytarz" OK - Białoruś (przesmyk suwalski)

PS- Cieśnina Pilawska

PS- Jedwabny Pas i Szlak

PS- Plan Stolpego

PS- Granica morska RP, konflikt w Zatoce Pomorskiej

PS- wsparcie RFN dla członkostwa RP w NATO

PS- Niemcy, jako sojusznik Rosji?

3) Obszary europejskiej niestabilności

PS- Naddniestrze

PS- pseudopaństwa na terenie Gruzji

PS- Separatystyczne republiki na Ukrainie

PS- Bośnia-Hercegowina

Dodatek (30.03.2022)

PS- umowy o Małym Ruchu Granicznym- RP

PS znaczenie RFN w gospodarce RP

PS konflikt hydrologiczny Turoszów

PS przekop Mierzei Wiślanej

PS mniejszośc litewska w RP

PS mniejszość polska na Białorusi

E- Czechy

E Słowacja

E Węgry

E Serbia

E- Chorwacja

E- Austria

E- Mołdawia

E- Izrael

E -Norwegia

E- Szwecja

E- Dania

E- Finlandia

Literatura:

Grupa A

Bartosiak Jacek, Rzeczypospolita między lądema morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, warszawa 2018, s. 792.

Eberhardt Piotr, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 302.

Kissinger Henry, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 390.

Moczulski Leszek, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2010, s. 646.

Grupa B

Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy, Ilnicki Marek (red.), Nowakowski Zdzisław (red.), Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa 2014, s. 416.

Błasiak Wojciech, Pomiędzy centrum, a peryferiami na progu XXI wieku. Geopolityka i ekonomika Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, s.497.

Brzeziński Zbigniew, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej polityki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, s. 266

Davies Norman, Zaginione królestwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, s. 450.

Eberhardt Piotr, Twórcy polskiej geopolityki, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2006, s. 275.

Facebook. Oblicza i dylematy, Kreft Jan (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 116.

Flint Colin, Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 241.

Geopolityka, Dybczyński Andrzej (red.), Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2013, s. 446.

Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna, a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Wyciszkiewicz Ernest (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 184.

Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Bieleń Stanisław (red.), Skrzypek Andrzej (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 220.

Jean Carlo, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 203, s. 391.

Kissinger Henry, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 390.

Kochanek Ewelina, Geopolityka energetyczna współczesnych państw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, Szczecin 2016, s. 245.

Kowal Paweł, Testament Prometeusza, Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, KEW - ISP PAN, Wrocław Wojnowice 2018, s. 767.

Kuźniar Roman, Europa w porządku międzynarodowym, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 273.

Legucka Agnieszka, Polityka Wschodnia Unii Europejskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 180.

Nowak Andrzej, Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, ARCANA, Kraków 2004, s. 396.

Ostrowski Arkadij, Rosja wielkie zmyślenie. Od wolności Gorbaczowa do wojny Putina, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018, s. 394.

Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki, (red.) Jacek Kłoczkowski, Kraków 2009

Ring-Eifel Ludwig, Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006, s. 303.

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część pierwsza Federacja Rosyjska, Kraków 2011, Jach Anna (red.), Księgarnia Akademicka, s.494.

Verluise Pierre, Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 211.

Wang Yiwei, Inicjatywa „Jeden pas i jedna droga”. Co rozwój Chin oznacza dla świata, New World Press – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 243.

Żurawski vel Grajewski Przemysław, Polska polityka wschodnia 1989-2015. Wymiar narodowy i unijny, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016, s. 367.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Uczestnicy konwersatorium uzyskują wiedzę nt. polskiej polityki sytuacji geopolitycznej Polski i regionu EŚW na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Doskonalą jednocześnie zdolność przeprowadzenia kwerendy źródłowej, formułowania argumentów, sporządzania własnych ocen, krytycznego podejścia do informacji medialnych, wyciągania wniosków i zdolności syntetycznej oceny.

2. Potrafią zrozumieć zachodzące procesy polityczne, gospodarcze i związane z bezpieczeństwem w przestrzeni międzynarodowej. W czasie dyskusji proponuje własne rozwiązania.

3. Umieją dokonywać hierarchizacji działań służących rozwiązania postawionego zadania.

3 punkty ECTS

uczestnictwo w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć, przygotowanie eseju lub prezentacji przypadku studyjnego orza prezentacja znajomości przeczytanych lektur - 45 godzin

Łącznie 75 godz. = 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

1. W trakcie zajęć każdy student prezentuje ustnie jeden esej (oraz składa go na piśmie) i przedstawia prezentację 1 przypadku studyjnych celem zaprezentowania stopnia zrozumienia problemów merytorycznych oraz zdolności argumentacji, umiejętności wysławiania się i oratorskiej aktywności w zakresie prezentowanej przez siebie problematyki.

2. Aktywność merytoryczna na zajęciach, przy omawianiu poszczególnych przestawianych esejów i prezentacji.

3. Lektura 2 pozycji z listy zamieszczonej w pozycji "Literatura" i jednej pozycji zgłoszonej indywidualnie przez studenta.

4. Frekwencja na zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności; nieobecność na 50% (i więcej) zajęć oznacza nie klasyfikowanie studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22"

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.