Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Idee i środowiska polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-IŚP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Idee i środowiska polityczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W10, P1_W12

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają uczestników z panoramą doktryn politycznych rozwijanych w polskich środowiskach politycznych na przestrzeni ostatnich 200 lat. Uczestnicy zajęć zyskują szansę zdobycia nie tylko solidnego zasobu wiedzy, lecz także umiejętności rozeznawania motywów politycznych warunkujących decyzje i procesy polityczne.

Pełny opis:

1. Wielcy „ramujący” polską myśl polityczną

2. Wszechpolski ruch narodowy

3. Agrarystyczny ruch ludowy

4. Socjalistyczni patrioci

5. Nihiliści – rewolucjoniści

6. Chrześcijańscy demokraci

7. Środowiska narodowo radykalne

8. Jałtańska wykładnia postępu i reakcji

9. Niezłomni w kraju i na obczyźnie

10. Klakierzy i rewizjoniści systemu

11. Polityczny program Solidarności

12. Ofensywa liberałów

13. Klęska urodzaju państwowców

14. Postpolityczne ruchy na rzecz dobrostanu

15. Podsumowanie: czyja będzie Polska?

Literatura:

Literatura podstawowa:

opracowanie autorskie, brak podręcznika do przedmiotu.

Literatura uzupełniająca:

wybór tekstów źródłowych dostępnych na platformie Moodle dla zarejestrowanych uczestników.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30h,

praca z tekstami źródłowymi: 20h,

przygotowanie do testu zaliczeniowego: 30h.

Suma: 80h = 3 ECTS.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)