Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika i metodologia nauk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-LMN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika i metodologia nauk
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac958f903109b4f698146ac7e5ee5e6b7%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ef539598-5b5d-498d-9205-b101c98459da&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_U08

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii nauk i logicznego myślenia na poziomie wiedzy maturalnej.

Skrócony opis:

Wykład omawia trzy działy logiki: semiotyka, logika formalna, ogólna metodologia nauk.

Pełny opis:

Poruszana tematyka.

Semiotyka, syntaktyka, semantyka, pragmatyka.

Logika zdań i nazw.

Definicje.

Logika formalna.

Sylogizm.

Błędy logiczne.

Proces badawczy.

Perspektywy teoretyczne w naukach społecznych: politologia, socjologia.

Pytania badawcze, hipotezy, weryfikacja, falsyfikacja.

Metody zbierania i analizowania danych.

Raport końcowy z badań.

Literatura:

Podstawowa:

1. Lubańska M., "Logika", Warszawa 1997.

2. Kisielewicz A., "Logika i argumentacja", Warszawa 2017.

3. Sokołowski S., "Logika dla menedżerów", Warszawa 1999.

4. Stanosz B, "Ćwiczenia z logiki", Warszawa1998.

5. Żegleń U., "Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury", Toruń 2000.

Dodatkowa:

1. Eco U., "Teoria semiotyki", Kraków 2009.

2. Grzegorczyk A., "Logika popularna", Warszawa 2010.

3. Parelman C., "Imperium retoryki", Warszawa 2002.

4. Szymanek K., "Sztuka argumentacji", Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Potrafi zastosować posiadaną wiedzę z logiki i metodologii do elementarnej analizy konkretnych problemów. Potrafi zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia.

1 punkt ECTS czynny udział w wykładzie; 1 punkt ECTS bezpośrednie przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen z trzech testów. Obecność na zajęciach obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie oceny o 0,5 stopnia.

Praktyki zawodowe:

Wiadomości, umiejętności i kompetencje na poziomie podstawowym z wcześniejszego etapu studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac582de9fbc3b46199cad6b7373176e36%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=44c345b1-8e1c-446d-b2cf-ad775e3e7e26&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot podejmujący podstawową tematykę z zakresu logiki i ogólnej metodologii nauk

Pełny opis:

Poruszana tematyka.

Semiotyka, syntaktyka, semantyka, pragmatyka.

Logika zdań i nazw.

Definicje.

Logika formalna.

Sylogizm.

Błędy logiczne.

Proces badawczy.

Perspektywy teoretyczne w naukach społecznych: politologia, socjologia.

Pytania badawcze, hipotezy, weryfikacja, falsyfikacja.

Metody zbierania i analizowania danych.

Raport końcowy z badań.

Literatura:

1. Babbie E., "Badania społeczne w praktyce", Warszawa 2003.

2. Grzegorczyk A., "Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań", Warszawa 2010.

3. Lubański M., "Logika", Warszawa 1997.

4. Kisielewicz A., "Logika i argumentacja", Warszawa 2017.

5. Marsch D., Stoker. G., "Teorie i metody w naukach politycznych", Kraków 2006.

6. Sokołowski S., "Logika dla menedżerów", Warszawa 1999.

7. Stanosz B, "Ćwiczenia z logiki", Warszawa1998.

Turner J., "Struktura teorii socjologicznej", Warszawa 2004.

8. Żegleń U., "Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury", Toruń 2000.

Wymagania wstępne:

Wiadomości, umiejętności i kompetencje na poziomie podstawowym z wcześniejszego etapu studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład omawia trzy działy logiki: semiotyka, logika formalna, ogólna metodologia nauk.

Pełny opis:

Poruszana tematyka.

Semiotyka, syntaktyka, semantyka, pragmatyka.

Logika zdań i nazw.

Definicje.

Logika formalna.

Sylogizm.

Błędy logiczne.

Proces badawczy.

Perspektywy teoretyczne w naukach społecznych: politologia, socjologia.

Pytania badawcze, hipotezy, weryfikacja, falsyfikacja.

Metody zbierania i analizowania danych.

Raport końcowy z badań.

Literatura:

Dodatkowa:

1. Eco U., "Teoria semiotyki", Kraków 2009.

2. Grzegorczyk A., "Logika popularna", Warszawa 2010.

3. Parelman C., "Imperium retoryki", Warszawa 2002.

4. Szymanek K., "Sztuka argumentacji", Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.