Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o państwie i polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-NPPw Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i polityce
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W01, P1_U02

Skrócony opis:

Zagadnienia prezentowane na wykładzie: dwa pojęcia państwa, epoki w historii państwa, elementy podstawowe państwa , struktura państwa konstytucyjnego, państwo a demokracja . Reżym totalitarny. Aksjologia państwa .Państwo a polityka .Państwo a władza . Ideologie polityczne . Władza państwowa i jej legitymizacja

Pełny opis:

Pojęcia państwa. Definicje państwa. Elementy państwa : suwerenna władza, racja stanu, arcana imperii, plenitudo potestatis, princeps legibus solutus, państwo jako mechanizm, organizm, osoba prawna . Absolutyzm, konstytucjonalizm , państwo demokratyczne. Pojęcie ideologii. Ideologie polityczne .

Literatura:

Hagen Schulze Państwo i naród w nowszej historii.

Robert Jackspn, Suwerenność

Grzegorz Górski Historia ustrojów

EW Bockenforde , Wolność państwo Kościól

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student przyswoił przekazana wiedzę .Potrafi ją zastosować do opisu poszczególnych państw współczesnych oraz ich elementów, które w tych państwach rozpoznaje . Potrafi wyjaśnić cele istnienia państwa , czym państwo różni se od reżymu totalitarnego, a także czym jest państwo w warunkach demokracji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.Do egzaminu obowiązuje materiał wykładów.

Egzamin polega na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na trzy pytania.Oceniana będzie trafność i treściwość odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9c89e05bfffa4ac0b48900c21a13503d%40thread.tacv2/conversations?groupId=b42afe39-60c6-46d6-916e-2e7e1cbc7511&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

link

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.