Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Wykłady specjalizacyjne Politologia II st
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy systemowych zagadnień w zakresie ustroju społeczno-politycznego III Rzeczypospolitej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu poruszane są tematy związane z transformacją, zmianami politycznymi oraz procesami społecznymi w Polsce po 1989 roku z uwzględnieniem kontekstu historycznego.

Kurs, adresowany do studentów II stopnia, ma także za zadanie uporządkować dotychczas nabytą wiedzę oraz utrwalić umiejętność prowadzenia rzeczowej dyskusji.

Literatura:

1. M. Marody, "Jednostka w systemie realnego socjalizmu", [w:] M. Marody, "Co nam zostało z tamtych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej" , red. M. Marody, Warszawa 1991;

2. J. Tischner, "Etyka solidarności oraz Homo sovieticus", Kraków 2018;

3. D. Rousseau, "Sądownictwo konstytucyjne w Europie", Warszawa 2003

4. J. Gowin, "Kościół w czasach wolności 1989-1999", Kraków 1999;

5. P. Zakrzewski, "Rządy mniejszościowe w III Rzeczypospolitej", Warszawa 2014;

6. "Byliśmy głupi", wywiad z prof. M. Królem, "Gazeta Wyborcza", 7 lutego 2014; https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,15414610,Bylismy_glupi.html?disableRedirects=true

Efekty kształcenia i opis ECTS:

zna istotne zagadnienia w zakresie ustroju społeczno-politycznego III RP, potrafi je zidentyfikować i poddać analizie, w oparciu o tekst źródłowy wciela się w rolę moderatora i dyskutanta, rzeczowo argumentując swoje stanowisko.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach prowadzonych w formie e-learningu; moderacja jednej z dyskusji, zaliczenie końcowego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acbfb918d7a704c238728d716d0a3eaa9%40thread.tacv2/conversations?groupId=ee0453d1-4df9-47fc-a4ff-32cf496ad66e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy systemowych zagadnień w zakresie ustroju społeczno-politycznego III Rzeczypospolitej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu poruszane są tematy związane z transformacją, zmianami politycznymi oraz procesami społecznymi w Polsce po 1989 roku z uwzględnieniem kontekstu historycznego.

Kurs, adresowany do studentów II stopnia, ma także za zadanie uporządkować dotychczas nabytą wiedzę oraz utrwalić umiejętność prowadzenia rzeczowej dyskusji.

Literatura:

1. M. Marody, "Jednostka w systemie realnego socjalizmu", [w:] M. Marody, "Co nam zostało z tamtych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej" , red. M. Marody, Warszawa 1991;

2. J. Tischner, "Etyka solidarności oraz Homo sovieticus", Kraków 2018;

3. D. Rousseau, "Sądownictwo konstytucyjne w Europie", Warszawa 2003

4. J. Gowin, "Kościół w czasach wolności 1989-1999", Kraków 1999;

5. P. Zakrzewski, "Rządy mniejszościowe w III Rzeczypospolitej", Warszawa 2014;

6. "Byliśmy głupi", wywiad z prof. M. Królem, "Gazeta Wyborcza", 7 lutego 2014; https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,15414610,Bylismy_glupi.html?disableRedirects=true

Wymagania wstępne:

Student operuje podstawowymi pojęciami w zakresie systemu politycznego, rozróżnia organy ustrojowe oraz instytucje życia społecznego, potrafi zabierać głos w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.