Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Raport 2. w oparciu o dane ośrodków opinii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-RDOOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Raport 2. w oparciu o dane ośrodków opinii społecznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Wykłady specjalizacyjne Politologia II st
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W02, P2_W03,

P2_U02, P2_U03,

P2_U04,

P2_K02,P2_K03, P2_K04

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu noszącego nazwę: Raport 2. w oparciu o dane opinii społecznej jest przygotowanie studenta do korzystania z krajowych i międzynarodowych danych dotyczących wyników badań opinii społecznej nt. szeroko pojętych zagadnień społecznych i politycznych.

Zgodnie ze stwierdzeniem Earl Babbie: Badania społeczne na nic się nie zdadzą, jeśli ich wyniki nie zostaną efektywnie przedstawione odbiorcom. Istnieją specjalne umiejętności ważne dla czytania o badaniach, które przeprowadzili inni, i pisania o badaniach, które robiło się samemu (Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2013, s.477).

W celu zrealizowania tego zadania konieczne jest najpierw zapoznanie studenta z głównymi ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi, pomoc w zdobyciu umiejętności z ich korzystania oraz ich analizy i praktycznego zastosowania w życiu społecznym.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeń, podzielone zostają na dwie zasadnicze części. W części pierwszej, po ogólnym zapoznaniu się z krajowymi i głównymi zagranicznymi ośrodkami badania opinii społecznej, studenci otrzymają zadanie odnalezienia stron internetowych omawianych ośrodków, zapoznania się z ich aktualnymi badaniami a następnie przygotowania tych informacji w formie pisemnej i ustnej na zajęciach.

Druga część polegać będzie na wybraniu, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, tematu badania i sporządzenie własnego raportu na podstawie jednego z ośrodków, krajowego lub zagranicznego.

Literatura:

Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2019.

Babbie Earl, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2013.

Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Gabler J., Socjologia dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2017.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2009.

Jaworowska M., Socjologia bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Toruń 2019.

Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, PWN, Warszawa 2006.

Konecki K. T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 2000.

Panek T., Statystyka Społeczna, Procesy społeczne, źródła danych i metody analiz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Raport 2. w oparciu o dane ośrodków opinii społ. polski ćwiczenia P2_W02, P2_W03, P2_U02, P2_U03, P2_U04, P2_K02,P2_K03, P2_K04 zaliczenie na ocenę

P2_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

P2_W03 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii państwa, władzy, polityki, a także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz różnych podmiotów życia społecznopolitycznego.

P2_U02 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska polityczne.

P2_U03 Potrafi klarownie, spójnie i elokwentnie wypowiadać się ustnie i pisemnie na temat zjawisk i procesów zachodzących w życiu publicznym.

P2_U04 Potrafi samodzielnie projektować i prowadzić proces badawczy (także z udziałem innych osób) w obszarze nauk o polityce.

P2_K02 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

P2_K03 Charakteryzuje się odpowiedzialnym podejściem do proponowanych i podejmowanych zadań. Potrafi przewidzieć i uwzględnić wielokierunkowe skutki swojego działania. Potrafi wykorzystać dostępną wiedzę ekspercką.

P2_K04 Dostrzega i precyzyjnie formułuje problemy etyczne związane z wykonywaną pracą zawodową (swoją i innych), proponuje adekwatne sposoby rozstrzygania dylematów pojawiających się w tym obszarze.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie systematyczne wywiązywanie się z otrzymanych zadań i prezentowanie ich wyników na zajęciach oraz przygotowanie indywidualnego raportu z wybranego ośrodka badań opinii społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu noszącego nazwę: Raport 2. w oparciu o dane opinii społecznej jest przygotowanie studenta do korzystania z krajowych i międzynarodowych danych dotyczących wyników badań opinii społecznej nt. szeroko pojętych zagadnień społecznych i politycznych.

Zgodnie ze stwierdzeniem Earl Babbie: Badania społeczne na nic się nie zdadzą, jeśli ich wyniki nie zostaną efektywnie przedstawione odbiorcom. Istnieją specjalne umiejętności ważne dla czytania o badaniach, które przeprowadzili inni, i pisania o badaniach, które robiło się samemu (Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2013, s.477).

W celu zrealizowania tego zadania konieczne jest najpierw zapoznanie studenta z głównymi ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi, pomoc w zdobyciu umiejętności z ich korzystania oraz ich analizy i praktycznego zastosowania w życiu społecznym.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeń, podzielone zostają na dwie zasadnicze części. W części pierwszej, po ogólnym zapoznaniu się z krajowymi i głównymi zagranicznymi ośrodkami badania opinii społecznej, studenci otrzymają zadanie odnalezienia stron internetowych omawianych ośrodków, zapoznania się z ich aktualnymi badaniami a następnie przygotowania tych informacji w formie pisemnej i ustnej na zajęciach.

Druga część polegać będzie na wybraniu sobie, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, tematu badania i sporządzenie własnego raportu na podstawie przynajmniej trzech ośrodków, w tym minimum jednego zagranicznego.

Literatura:

Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2019.

Babbie Earl, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2013.

Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Gabler J., Socjologia dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2017.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2009.

Jaworowska M., Socjologia bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Toruń 2019.

Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, PWN, Warszawa 2006.

Konecki K. T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 2000.

Panek T., Statystyka Społeczna, Procesy społeczne, źródła danych i metody analiz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.