Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Udział w konferencji z referatem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-UKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Udział w konferencji z referatem
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W09, P1_U08,

P1_K02, P1_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest jest przygotowanie studentów do prezentowania referatów naukowych na forum publicznym oraz tworzenia plakatów naukowych.

Pełny opis:

W toku zajęć studenci studenci uczą się samodzielnego przygotowywania referatów naukowych. Istotnym elementem zajęć są indywidualne konsultacje (tutoring) oraz wystąpienia na forum grupy. Każde wystąpienie jest szczegółowo analizowane i komentowane przez uczestników zajęć. Oprócz referatów studenci uczą się również przygotowywania plakatów naukowych i sposobów ich publicznej prezentacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada umiejętność samodzielnego przygotowywania wystąpień konferencyjnych, dostosowanych formą i czasem trwania do wymogów stawianych przez organizatorów.

Student potrafi uczestniczyć aktywnie w dyskusjach konferencyjnych i jest zdolny do uzasadnienia i obrony wygłoszonych przez siebie tez.

Student potrafi przygotować wypowiedź naukową w postaci plakatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczorowski, Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Paweł Kaczorowski, Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd, Paweł Kaczorowski, Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Jarosław Drozd, Paweł Kaczorowski, Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

Samodzielne przygotowanie do wygłoszenia referatu - 20 godz.

Przygotowanie plakatu naukowego - 15 godz.


SUMA GODZIN 50=2 ECTS; w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim 15 godz (0,5 ECTS).


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Góral, Tadeusz Kamiński, Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Urszula Góral, Tadeusz Kamiński, Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)