Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne ideologie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-WIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne ideologie polityczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdkNGU4YTItZDE2Ny00ODcyLWE4Y2UtNGM5Njk4MGI4NTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W12, P1_U06

Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje właściwe dla studentów kolejnych lat studiów licencjackich z politologii.

Skrócony opis:

Definicja ideologii oraz charakterystyka głównych współczesnych ideologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

natura ideologii

klasyfikacja ideologii

treści i cechy głównych ideologii współczesnych:

liberalizm ,

konserwatyzm,

socjalizm,

socjaldemokracja,

gender,

klimatyzm.

Literatura:

I Literatura główna

Giddens A., Poza lewicą i prawicą, Poznań 2001.

Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999.

Gray, J, Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopiii, Kraków 2009.

Hayek, F.A., Konstytucja wolności, Warszawa 2006.

MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007.

Nozick R., Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999.

Oakeshott M., O postępowaniu człowieka, Warszawa 2008.

Rawls J., Prawo ludów, Warszawa 2001.

Sandel M.J., Liberalizm a granice sprawiedliwości, Warszawa 2009.

Scruton R., Co znaczy konserwatyzm, Poznań 2002.

Walzer M., Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, Warszawa 2007.

II Literatura dodatkowa

Bruce S., Fundamentalizm, Warszawa 2006.

Buksiński T. Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.

Calhoun C., Nacjonalizm, Warszawa 2007.

Freeden M., Ideologies and Political Theory, Oxford 1996.

Gawkowska A., Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Warszawa 2004.

Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

Kelly P., Liberalizm, Warszawa 2007.

Kymlicka W., Wspólczesna filzofia polityczna, Kraków 1998.

Smith A.D., Nacjonalizm, Warszawa 2007.

Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.

Tong R.P., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna główne nurty w myśli politycznej.

Potrafi zastosować przyjęty system aksjonormatywny do rozpoznawania i oceny zjawisk o charakterze politycznym oraz realizowania zadań w rzeczywistości politycznej.

1 punkt ECTS udział w zajęciach. 2 punkty ECTS przygotowanie do zaliczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła.

Zaliczenie na ocenę w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdkNGU4YTItZDE2Ny00ODcyLWE4Y2UtNGM5Njk4MGI4NTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdkNGU4YTItZDE2Ny00ODcyLWE4Y2UtNGM5Njk4MGI4NTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Definicja ideologii oraz charakterystyka głównych współczesnych ideologii.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Definicja ideologii

Konserwatyzm

Liberalizm

Socjalizm

Gender

Klimatyzm

Zaliczenie na ocenę na ostatnich zajęciach w formie ustnej

Literatura:

Literatura dodatkowa

Bruce S., Fundamentalizm, Warszawa 2006.

Buksiński T. Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.

Calhoun C., Nacjonalizm, Warszawa 2007.

Freeden M., Ideologies and Political Theory, Oxford 1996.

Gawkowska A., Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Warszawa 2004.

Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

Kelly P., Liberalizm, Warszawa 2007.

Kymlicka W., Wspólczesna filzofia polityczna, Kraków 1998.

Smith A.D., Nacjonalizm, Warszawa 2007.

Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.

Tong R.P., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.