Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia pisania prac dyplomowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-MPPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia pisania prac dyplomowych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zajęć obejmuje:

1. Zasady przygotowania tekstu naukowego

2. Wybór i przygotowanie tematu pracy

3. Przygotowanie szczegółowego planu pracy.

4. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii

5. Zasady tworzenia zbioru literatury.

6. Praca z i nad testem naukowym

Literatura:

M. Ozorowski, Podstawy metodyki pracy naukowej, Warszawa 2006.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę z zakresu:

- metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych, właściwych dla pracy socjalnej,

- podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

Student potrafi:

- wykorzystać podstawowa wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie pracy socjalnej

- rozumieć i analizować zjawiska społeczne;

W zakresie kompetencji społecznych student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie; ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz samodzielnego wykorzystywania w tym celu dostępnych mu źródeł; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności; rozumie potrzebę jej doskonalenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska, Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska, Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do pracy z tekstem naukowym, w

tym do pracy nad tekstem własnym. Zajęcia służą nauce analitycznej lektury tekstów, ich streszczania, oraz konstrukcji własnego tekstu o charakterze naukowym

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zajęć obejmuje:

1. Zasady przygotowania tekstu naukowego

2. Wybór i przygotowanie tematu pracy

3. Przygotowanie szczegółowego planu pracy.

4. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii

5. Zasady tworzenia zbioru literatury.

6. Prac z i nad testem naukowym

Literatura:

M. Ozorowski, Podstawy metodyki pracy naukowej, Warszawa 2006.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2004

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska, Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.