Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka bezdomności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problematyka bezdomności
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W03, PS1_W13; PS1_U06, PS1_U09, PS1_U11; PS1_K09

Skrócony opis:

Istotne jest, aby posiał umiejętności diagnozowania zjawiska, planowania pomocy ludziom bezdomnym, aby posiadł znajomość instrumentów nowego zarządzania publicznego oraz rozumienia uwarunkowań decydujących o skuteczności ich stosowania, prowadzących do wpisywania się na trwałe w pejzaż lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych.

Pełny opis:

Istotne jest, aby posiał umiejętności diagnozowania zjawiska, planowania pomocy ludziom bezdomnym, aby posiadł znajomość instrumentów nowego zarządzania publicznego oraz rozumienia uwarunkowań decydujących o skuteczności ich stosowania, prowadzących do wpisywania się na trwałe w pejzaż lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych.

Literatura:

1. Białobrzeska K., Kawula S., Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji

2. Dębska-Cenian A., Retowski S., Drogi przebiegu bezdomności a charakterystyka psychologiczna osób bezdomnych, w: Dębski M., Retowski S., Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.

3. Dębski M., Michalska A., Podręcznik streetworkera bezdomności, Wyd. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2012.

4. Dębski M., W kierunku zmiany życiowej czyli o przestrzeganiu szans wyjścia z własnej bezdomności, w: Dębski M., Retowski S., Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.

5. Piekut-Brodzka D. M., Bezdomność na Mazowszu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013.

6. Piekut-Brodzka D., O bezdomności. Aspekty fenomenologiczne, Starzyński M., Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w systemie pomocy dla osób bezdomnych (red.), Stowarzyszenie Klon/Jawor 2002.

7. Podgórska-Jachnik D., Praca z osobami bezdomnymi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

8. Przymeński A., Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.

społecznej: wokół zagadnień teoretycznych, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2006.

9. Starzyński M., Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w systemie pomocy dla osób bezdomnych (red.), Stowarzyszenie Klon/Jawor 2002.

10. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593), (Dz. U. 2008 r. nr 115), (Dz. U. 2009 r. nr 6 poz. 33).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Punkty 3.00

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Weryfikacja efektów w toku ćwiczeń będzie prowadzona permanentnie poprzez ocenę przygotowania studenta do zajęć. Ocena formująca z toku ćwiczeń będzie wynikała z zaangażowania studenta w zajęcia i poziomu przygotowania oraz wykonanie i omówienie prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.