Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy migracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy migracyjne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym
Prowadzący grup: Marek Butrym
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym
Prowadzący grup: Marek Butrym
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


- udział w zajęciach 30h

- indywidualna lektura tekstów - przygotowanie do zajęć 25 h

- konsultacje indywidualne 5h

- przygotowanie pracy pisemnej 25 h


Razem: 85h= 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami związanymi ze zjawiskiem migracji. W ramach kursu omówione zostają podstawowe pojęcia i teorie porządkujące wiedzę w zakresie zjawisk migracyjnych, jak również trendy we współczesnych migracjach w Europie i na świecie, uwarunkowania i mechanizmy mobilności oraz rys historyczny migracji. W zakres merytoryczny przedmiotu wchodzą również zagadnienia związane z konsekwencjami procesów migracyjnych o charakterze gospodarczym, politycznym, ale przede wszystkim społecznym.

Pełny opis:

Od początków istnienia człowiek migruje. We współczesnym świecie wciąż tego doświadczamy. Każdego dnia możemy spotkać wielu migrantów na ulicach naszych miejscowości. Sami też stajemy przed ważnymi decyzjami dotyczącymi miejsca, w którym będziemy żyć. Zmieniając miejsce zamieszkania, stajemy się migrantami.

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami związanymi ze zjawiskiem migracji. W ramach kursu omówione zostają podstawowe pojęcia i teorie porządkujące wiedzę w zakresie zjawisk migracyjnych, jak również trendy we współczesnych migracjach w Europie i na świecie, uwarunkowania i mechanizmy mobilności oraz rys historyczny migracji. W zakres merytoryczny przedmiotu wchodzą również zagadnienia związane z konsekwencjami procesów migracyjnych o charakterze gospodarczym, politycznym, ale przede wszystkim społecznym.

Literatura:

M. Butrym, Z. Kawczyńska-Butrym, Mobilność społeczna. Rodzaje, przyczyny, uwarunkowania i konsekwencje ruchliwości pionowej i poziomej. Wydawnictwo UMCS, 2022.

Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo UMCS, 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym
Prowadzący grup: Marek Butrym
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)