Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka patologii społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka patologii społecznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zapoznanie przyszłych pracowników socjalnych z profilaktyką patologii społecznych. Ukazanie możliwości oddziaływań profilaktycznych celem zapobiegania różnym formom dewiacji społecznych. Dzięki zajęciom studenci poznają wpływ uwarunkowań biologicznych i psychospołecznych na powstawanie patologii społecznych. Zdobędą wiedzę na temat obrazu poszczególnych typów patologii społecznych w tym uzależnień. Kompetencje studenta spowodują lepszą diagnozę oraz profilaktykę zjawisk patologicznych.

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe realizowane w ramach tego przedmiotu to: pojęcie i rodzaje patologii, profilaktyka zjawisk patologicznych. Psychospołeczne i biologiczne uwarunkowania patologii społecznych. Zakres i klasyfikacja patologii. Poznanie teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska patologiczne oraz różnorodnych uwarunkowań tych zjawisk. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji oraz analiza czynników zwiększających ryzyko zachowań patologicznych we współczesnym świecie.

Literatura:

Literatura:

- Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.

- Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

- Sołtysiak T. (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, Bydgoszcz 1995.

- Jędrzejko M., (red.), Patologie społeczne, Pułtusk 2006.

- Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne, Szczecin 2007.

- Marczak M. (red.) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza – student: zna podstawową terminologię używaną w obrębie patologii społecznych, rozumie ją i adekwatnie nazywa w zależności od sytuacji. Charakteryzuje wybrane teorie (psychologiczne, biologiczne, społeczne, filozoficzne) opisujące i wyjaśniające zachowania patologiczne i ich uwarunkowania. Student potrafi zdiagnozować i wyjaśnić poszczególne rodzaje patologii społecznych. Potrafi omówić przyczyny różnych zjawisk dewiacyjnych, zna mechanizmy uzależnień.

Umiejętności - student: potrafi opracowywać rozwiązania problemów związanych z patologicznymi zjawiskami społecznymi, prognozować ich przebieg oraz przewidywać skutki. Potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w celu analizowania oraz projektowania strategii działań, potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych przy zastosowaniu odpowiednich metod. Posługuje się zasadami i normami etycznymi w projektowaniu działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, dostrzega dylematy etyczne. Student stosuje nomenklaturę związaną z profilaktyką i resocjalizacją patologii społecznych.

Kompetencje społeczne - student: ma przekonanie o sensie wartości i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku społecznym. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w środowisku z którym będzie współpracował.

Opis ECTS:

obecność na zajęciach - 40 godzin

przygotowanie się do zajęć - 10 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją - 30 godz.

lektura zalecanej literatury - 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności );

2. Ocena merytoryczna wygłoszonego i oddanego referatu oraz przygotowanej przez studenta prezentacji multimedialnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7RTcBmTwBcpfmQyIQ8pyLHacJs8Dr_wnFgiss3ddY8Y1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d529a230-3cca-4354-b10c-72a6d8b5454e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie przyszłych pracowników socjalnych z profilaktyką patologii społecznych. Ukazanie możliwości oddziaływań profilaktycznych celem zapobiegania różnym formom dewiacji społecznych. Dzięki zajęciom studenci poznają wpływ uwarunkowań biologicznych i psychospołecznych na powstawanie patologii społecznych. Zdobędą wiedzę na temat obrazu poszczególnych typów patologii społecznych w tym uzależnień. Kompetencje studenta spowodują lepszą diagnozę oraz profilaktykę zjawisk patologicznych.

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe realizowane w ramach tego przedmiotu to: pojęcie i rodzaje patologii, profilaktyka zjawisk patologicznych. Psychospołeczne i biologiczne uwarunkowania patologii społecznych. Zakres i klasyfikacja patologii. Poznanie teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska patologiczne oraz różnorodnych uwarunkowań tych zjawisk. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji oraz analiza czynników zwiększających ryzyko zachowań patologicznych we współczesnym świecie.

Literatura:

Literatura:

- Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.

- Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

- Sołtysiak T. (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, Bydgoszcz 1995.

- Jędrzejko M., (red.), Patologie społeczne, Pułtusk 2006.

- Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne, Szczecin 2007.

- Marczak M. (red.) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2013.

- Grzegorzewska I. , Cierpiałkowska L., Uzależnienia behawioralne, PWN, Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

Znajomość pojęć i zagadnień socjologicznych oraz z zakresu polityki społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie przyszłych pracowników socjalnych z profilaktyką patologii społecznych. Ukazanie możliwości oddziaływań profilaktycznych celem zapobiegania różnym formom dewiacji społecznych. Dzięki zajęciom studenci poznają wpływ uwarunkowań biologicznych i psychospołecznych na powstawanie patologii społecznych. Zdobędą wiedzę na temat obrazu poszczególnych typów patologii społecznych w tym uzależnień. Kompetencje studenta spowodują lepszą diagnozę oraz profilaktykę zjawisk patologicznych.

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe realizowane w ramach tego przedmiotu to: pojęcie i rodzaje patologii, profilaktyka zjawisk patologicznych. Psychospołeczne i biologiczne uwarunkowania patologii społecznych. Zakres i klasyfikacja patologii. Poznanie teorii opisujących i wyjaśniających zjawiska patologiczne oraz różnorodnych uwarunkowań tych zjawisk. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla współczesnej cywilizacji oraz analiza czynników zwiększających ryzyko zachowań patologicznych we współczesnym świecie.

Literatura:

Literatura:

- Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.

- Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

- Sołtysiak T. (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, Bydgoszcz 1995.

- Jędrzejko M., (red.), Patologie społeczne, Pułtusk 2006.

- Słowik-Gabryelska A., Patologie społeczne, Szczecin 2007.

- Marczak M. (red.) Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2013.

- Grzegorzewska I. , Cierpiałkowska L., Uzależnienia behawioralne, PWN, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.