Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z osobami niepełnosprawnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PzOzN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z osobami niepełnosprawnymi
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student/studentka w toku zajęć zdobywa wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka, zwłaszcza o sytuacjach trudnych, kryzysowych, krytycznych związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością

Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych osób z niepełnosprawnością. Umie przygotować klienta do opracowania rozwiązywania z uwzględnieniem skutków planowanych działań.

Umie przeprowadzić wywiad motywujący

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako przyszłego pracownika socjalnego.

Pełny opis:

Student/studentka w toku zajęć zdobywa wiedzę o różnorodnych źródłach i naturze licznych problemów człowieka. Tematyka zajęć skoncentrowana jest na analizie sytuacji trudnych, kryzysowych, krytycznych związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością

Poprzez udział w zajęciach oraz pracę własną nabywa umiejętność generowania rozwiązania konkretnych problemów socjalnych osób z niepełnosprawnością. Umie przygotować klienta do opracowania rozwiązywania z uwzględnieniem skutków planowanych działań.

W tym celu posiada umiejętność prowadzenia wywiadu motywującego. Dzięki tej umiejętności będzie potrafi zmotywować potencjalnego klienta do samodzielnego poszukiwania optymalnego dla niego rozwiązania problemu.

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako przyszłego pracownika socjalnego.

Literatura:

1. Agata Siwek-Szczepanik, Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Praca socjalna nr 6/2011

2. Józef Młyński, Obowiązki pracownika socjalnego wobec rodziny, Praca Socjalna nr 5/2010

3. Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, Coaching – jako alternatywna technika pracy socjalnej, Praca Socjalna nr 4/2013

4. Praca socjalna nr 4/2011

5. Monika Parchomiuk, Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną

6. Przemysław Eugeniusz Kaniok, Udział ojców w opiece i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego – wyniki badań, Praca Socjalna nr 1/2012

7. Joanna Borowiec, Zastosowanie muzyki i wibracji w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem,Praca Socjalna nr 1/2012

8. Agnieszka Górska, Jakiej muzyki słuchają osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym?, Praca Socjalna nr 1/2012

9. Barbara Grzyb, Nie tylko nauka i zabawa – rola komputera w rewalidacji osób niepełnosprawnych,Praca Socjalna nr 1/2012

10.William R. Miller, Stephen Rollnick, Wywiad motywujący, Kraków 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.