Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stratyfikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-SS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stratyfikacja społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Tematem wykładu jest stratyfikacja społeczna, wykorzystująca klasyczny jak i współczesny dorobek teoretyczno-empiryczny socjologii.

Pełny opis:

1. Stratyfikacja – ujęcia, rozumienia, systemy stratyfikacji

2. Stratyfikacja w ujęciu klasyków socjologii

3. Analiza stratyfikacji – klasy (K. Marks, M. Weber, W. L. Warner, E. O. Wright, P. Bourdieu)

4. Klasy, śmierć klas, funkcjonalna i ewolucyjna teoria stratyfikacji

5. Klasa wyższa, średnia, robotnicza, chłopska – wczoraj i dziś

6. Underclass

7. Merytokracja

8. Płeć i stratyfikacja

9. Religia i stratyfikacja

10. Stratyfikacja etniczna

11. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe

12. Zróżnicowanie edukacyjne

13. Ruchliwość społeczna

14. Prestiż społeczny

15. Podsumowanie

Literatura:

H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007

Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, (red.) H. Domański, Warszawa 2008

H. Domański, Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze: struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Warszawa 1991.

Uwarstwienie a rozwój społeczny. Wybór pism, oprac. Jan Ostaszewski, Szkoła nauk politycznych i społecznych, Londyn 1964.

Jonatan. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

M. Pohoski, Ruchliwość społeczna a nierówności społeczne, „Kultura i Społeczeństwo” nr 27/1986.

H. Domański, Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1996.

A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, Poznań 2003.

Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, red. P. Żuk, Warszawa 2010.

P. Ruszkowski A. Przestalski, P. Maranowski, Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego, a klasy i warstwy społeczne, Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student posiada pogłębioną wiedze na temat stratyfikacyjnego układu struktur społecznych, zna czynniki, które go generują oraz mają istotne znaczenie dla jego charakteru.

Opisuje struktury społeczne w ich aspekcie stratyfikacyjnym, wskazując na ich dynamikę.

Ponadto wyjaśnia zróżnicowanie społeczne uwzględniając perspektywę humanistyczną (człowieka jak podmiot kultury i życia zbiorowego).

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Student potrafi analizować układ stratyfikacyjny struktur społecznych, korzystając z teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii. Potrafi posługiwać się stosowną terminologią do opisu zróżnicowania społecznego.

Udział w zajęciach 30h

Przygotowanie do zaliczenia 30h

Konsultacje 10h

3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z materiału przedstawionego przez wykładowcę na wykładzie.

Zaliczenie wykładu ma formę egzaminu z materiału przedstawionego na wykładzie. Zaliczenie to udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań postawionych na egzaminie.

Szczegółowe kryteria oceniana podane są na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematem wykładu jest stratyfikacja społeczna, wykorzystująca klasyczny jak i współczesny dorobek teoretyczno-empiryczny socjologii.

Pełny opis:

1. Stratyfikacja – ujęcia, rozumienia, systemy stratyfikacji

2. Stratyfikacja w ujęciu klasyków socjologii

3. Analiza stratyfikacji – klasy (K. Marks, M. Weber, W. L. Warner, E. O. Wright, P. Bourdieu)

4. Klasy, śmierć klas, funkcjonalna i ewolucyjna teoria stratyfikacji

5. Klasa wyższa, średnia, robotnicza, chłopska – wczoraj i dziś

6. Underclass

7. Merytokracja

8. Płeć i stratyfikacja

9. Religia i stratyfikacja

10. Stratyfikacja etniczna

11. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe

12. Zróżnicowanie edukacyjne

13. Ruchliwość społeczna

14. Prestiż społeczny

15. Podsumowanie

Literatura:

H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007

Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, (red.) H. Domański, Warszawa 2008

H. Domański, Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze: struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Warszawa 1991.

Uwarstwienie a rozwój społeczny. Wybór pism, oprac. Jan Ostaszewski, Szkoła nauk politycznych i społecznych, Londyn 1964.

Jonatan. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

M. Pohoski, Ruchliwość społeczna a nierówności społeczne, „Kultura i Społeczeństwo” nr 27/1986.

H. Domański, Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1996.

A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, Poznań 2003.

Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, red. P. Żuk, Warszawa 2010.

P. Ruszkowski A. Przestalski, P. Maranowski, Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego, a klasy i warstwy społeczne, Warszawa 2020.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.