Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia prawa i elementy procedury administracyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-WZPiEPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa i elementy procedury administracyjnej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W12, PS1_U08, PS!_K08

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjlanej

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjlanej

Literatura:

Srokosz J., Sulikowski A., Wstęp do prawoznawstwa, Opole 2014.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - Student ma wiedzę o normach i regułach prawnych i organizacyjnych, organizujących struktury i instytucje

społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach,

naturze, zmianach i sposobach działania; ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

U1 - Student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu

rozwiązania konkretnego zadania z zakresu pracy socjalnej; wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

K1 - Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bdb – student definiuje samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu prawa i administracji, analizuje struktury i instytucje

społeczne i rządzące nimi prawidłowości, opracowuje wszystkie zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu.

Na ocenę db - student definiuje większość pojęć z zakresu prawa i administracji, analizuje wybrane struktury i instytucje

społeczne i rządzące nimi prawidłowości, opracowuje wybrane zagadnienia, korzysta z literatury przedmiotu.

Na ocenę dst - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa i administracji, analizuje niektóre struktury i instytucje

społeczne i rządzące nimi prawidłowości, opracowuje podstawowe zagadnienia, korzysta z podstawowej literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie do zajęć - 20 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

W tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin = 1 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjlanej

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjlanej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie do zajęć - 20 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Suma godzin: 75 = około 3 ECTS

W tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 35 godzin = 1 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjalnej

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z procesami tworzenia i stosowania prawa w stopniu pozwalającym mu zrozumieć wpływu tych procesów na jednostkę oraz społeczeństwo. Wyjaśnienie podstawowych elementów procedury administracyjnej i jej stosowania w obszarze pracy socjalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zduniak
Prowadzący grup: Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)