Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: S2A_W01, S2A_W04, S2A_W05. Umiejętności: S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03. Kompetencje społeczne: S2A_K01, S2A_K02, S2A_K04.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student wie czym jest dyscyplina, zna genezę dyscypliny, posługuje się siatką pojęciową, zna kluczowe dla dyscypliny teorie i podejścia oraz klasyczne szkoły. Student zna teoretyczne i praktyczne znaczenia kluczowych problemów dla dyscypliny.


Umiejętności:

Student potrafi interpretować teksty z antropologii kulturowej. Posiada umiejętności analizy powiązań sfery: kultury i społecznej oraz ich wzajemnych relacji; zapoznaje się z funkcjonowaniem instytucji kultury, reguł ich funkcjonowania oraz społecznych aspektów tak w wymiarze powstania i zmiany jak i skutków oddziaływania.


Kompetencje:

Student posiada kompetencje w zakresie umożliwiającym prowadzenia samodzielnej analizy kontekstualnej, ale przede wszystkim posiada odpowiednie kompetencje praktycznej analizy opisywanych zjawisk i zastosowania ich do konkretnych empirycznych sytuacji.Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- przybliżenie siatki pojęciowej z problematyką;

- zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, nurtami, szkołami teoretycznymi rozwijanymi w ramach antropologii (począwszy od ewolucjonizmu);

- wyrobienie w studentach umiejętności krytycznej analizy poszczególnych teorii oraz ich odniesień;

- analizy dodatkowych materiałów mających za zadanie pogłębienie zdobytej wiedzy i rozbudzenia nowych poszukiwań w obrębie dyscypliny.

Zdobyta wiedza ma służyć wprowadzeniu studentów w świat różnorodności kulturowej. Przybliżyć zjawiska związane z rozwojem, regresem oraz zmianą kulturową, współcześnie zintensyfikowaną przez procesy sumujące się na globalizację.

Pełny opis:

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- przybliżenie siatki pojęciowej z problematyką;

- zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, nurtami, szkołami teoretycznymi rozwijanymi w ramach antropologii (począwszy od ewolucjonizmu);

- wyrobienie w studentach umiejętności krytycznej analizy poszczególnych teorii oraz ich odniesień;

- analizy dodatkowych materiałów mających za zadanie pogłębienie zdobytej wiedzy i rozbudzenia nowych poszukiwań w obrębie dyscypliny.

Zdobyta wiedza ma służyć wprowadzeniu studentów w świat różnorodności kulturowej. Przybliżyć zjawiska związane z rozwojem, regresem oraz zmianą kulturową, współcześnie zintensyfikowaną przez procesy sumujące się na globalizację.

Pełny opis:

- Zajęcia wprowadzające

- Antropologia zarys dyscypliny

- Podstawowe pojęcia i siatka znaczeń

- Centralne pojęcie: Kultura

- Kultura vs. kultury

- Antropogeneza

- Podstawy myślenia pierwotnego

- Teorie i szkoły antropologiczne: począwszy od ewolucjonizmu

- Teorie i szkoły antropologiczne

- Nurty i szkoły antropologiczne

- Komunikacja: kultura oralna

- Rodzina i struktura społeczna

- Antropologia stosowana

- Konsumpcja i jej konsekwencje: uniformizacja, hybrydyzacja

- Procesy globalizacji

Literatura:

Literatura:

Burszta J.W, Antropologia kultury, Poznań 1998 (lub nowsze wydanie). Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 2006 (lub nowsze wydanie). Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek, kultura, osobowość, Kraków 1991.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska, Rafał Wiśniewski
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Rafał Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wiśniewski
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Rafał Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- przybliżenie siatki pojęciowej z problematyką;

- zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, nurtami, szkołami teoretycznymi rozwijanymi w ramach antropologii (począwszy od ewolucjonizmu);

- wyrobienie w studentach umiejętności krytycznej analizy poszczególnych teorii oraz ich odniesień;

- analizy dodatkowych materiałów mających za zadanie pogłębienie zdobytej wiedzy i rozbudzenia nowych poszukiwań w obrębie dyscypliny.

Zdobyta wiedza ma służyć wprowadzeniu studentów w świat różnorodności kulturowej. Przybliżyć zjawiska związane z rozwojem, regresem oraz zmianą kulturową, współcześnie zintensyfikowaną przez procesy sumujące się na globalizację.

Pełny opis:

Pełny opis:

- Zajęcia wprowadzające

- Antropologia zarys dyscypliny

- Podstawowe pojęcia i siatka znaczeń

- Centralne pojęcie: Kultura

- Kultura vs. kultury

- Antropogeneza

- Podstawy myślenia pierwotnego

- Teorie i szkoły antropologiczne: począwszy od ewolucjonizmu

- Teorie i szkoły antropologiczne

- Nurty i szkoły antropologiczne

- Komunikacja: kultura oralna

- Rodzina i struktura społeczna

- Antropologia stosowana

- Konsumpcja i jej konsekwencje: uniformizacja, hybrydyzacja

- Procesy globalizacji

Literatura:

Burszta J.W, Antropologia kultury, Poznań 1998 (lub nowsze wydanie). Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 2006 (lub nowsze wydanie). Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek, kultura, osobowość, Kraków .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.