Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania społeczne w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-BSwP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania społeczne w praktyce
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W07; SO2_U01,SO2_U02, SO2_U03; SO2_U12, SO2_K01, SO2_K03, SO2_K05.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość metod i technik badawczych stosowanych w badaniach społecznych; znajomość podstawowych pojęć socjologicznych, podstawowa znajomość struktury procesu badawczego

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny, studenci poznają metody badań społecznych wykorzystywane w badaniach nad komunikowaniem społecznym, przygotowują projekt badań dotyczący procesu komunikowania. Ponadto zajęci mają pogłębić wiedzę w zakresie tematyki komunikowania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studenta w zakresie metod i technik badawczych wykorzystywanych w analizie procesu komunikacji oraz pogłębienie wiedzy w zakresie technik pozyskiwania danych w badaniach nad komunikowaniem oraz pogłębienie wiedzy studentów na temat procesu komunikowania kształtującego struktury społeczne. Po ukończeniu kursu student będzie prawidłowo analizował proces komunikacji społecznej (korzystając ze stosownej teorii) i właściwie analizował jego konteksty, przyczyny i dynamikę. Student będzie formułował wnioski, stawiał hipotezy na temat procesu komunikacji i weryfikowała je adekwatnymi metodami. Wreszcie będzie potrafił pracować zespołowo w grupie badawczej, określać priorytety w realizacji celu badawczego, uczestnicząc w jego realizacji i organizując go.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student pogłębi swoją wiedzę na temat procesu komunikacji, metod badawczych wykorzystywanych do jego badania (analizy treści, analizy zawartości), pogłębi wiedzę na temat modeli i roli aktów komunikacji w procesie badawczym oraz pogłębi swoją wiedzę na temat badania i interpretacji związku przyczynowo-skutkowego ( z perspektywy analizy zawartość i analizy treści). Pozna również strukturę aktu komunikacji oraz metody badania cechy treści i formy przekazu jak i jednostki analizy, kategoryzacji i liczenia. Pogłębi swoją wiedzę na temat procesu badawczego i problematyki komunikowania społecznego.

ECTS

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie pracy i konsultacje: 30 godz.( w tym 15 godz na bezpośrednie konsultacje z nauczycielem akademickim).

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 15 godz.

Suma godzin: 75 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

a) Na ocenę 2 (ndst) student nie potrafi charakteryzować metod i narzędzi badań procesu komunikacji, nie potrafi opisywać technik pozyskiwania danych w badaniach nad komunikowaniem, nie potrafi charakteryzować procesu komunikowania jako czynnika kształtującego struktury społeczne.

b) Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie charakteryzuje metody i narzędzia badań procesu komunikacji, dostatecznie opisuje techniki pozyskiwania danych w badaniach nad komunikowaniem, dostatecznie charakteryzuje proces komunikowania jako czynnik kształtujący struktury społeczne.

c) Na ocenę 4(db) student dobrze charakteryzuje metody i narzędzia badań procesu komunikacji, dobrze opisuje techniki pozyskiwania danych w badaniach nad komunikowaniem, dobrze charakteryzuje proces komunikowania jako czynnik kształtujący struktury społeczne.

d) Na ocenę 5(bdb) student bardzo dobrze charakteryzuje metody i narzędzia badań procesu komunikacji, bardzo dobrze opisuje techniki pozyskiwania danych w badaniach nad komunikowaniem, bardzo dobrze charakteryzuje proces komunikowania jako czynnik kształtujący struktury społeczne.

Umiejętności

a) Na ocenę 2 (ndst) student nie potrafią analizować procesu komunikacji społecznej i jego kontekstów; nie potrafią formułować wniosków, stawiać hipotez na temat procesu komunikacji.

b) Na ocenę 3 (dst) student dostatecznie potrafi analizować proces komunikacji społecznej i jego konteksty; dostatecznie formułuje wnioski, stawia hipotezy na temat procesu komunikacji.

c) Na ocenę 4 (db) student dobrze potrafi analizować proces komunikacji społecznej i jego konteksty; dobrze formułuje wnioski, stawia hipotezy na temat procesu komunikacji.

d) Na ocenę 5 (bdb) student bardzo dobrze potrafi analizować proces komunikacji społecznej i jego konteksty; bardzo dobrze formułuje wnioski, stawia hipotezy na temat procesu komunikacji..

Kompetencje społeczne

a) Na ocenę 2 (ndst) student nie posiada kompetencji pracy zespołowej,

b) Na ocenę 3 (dst) student posiada kompetencje pracy zespołowej na poziomie dostatecznym,

c) Na ocenę 4 (db) student posiada kompetencje pracy zespołowej na poziomie dobrym,

d) Na ocenę 5 (bdb) student posiada kompetencje pracy zespołowej na poziomie bardzo dobrym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość metod i technik badawczych stosowanych w badaniach społecznych i marketingowych; znajomość podstawowych pojęć socjologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.