Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grounded theory methodology procedures and techniques

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-GTMPT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grounded theory methodology procedures and techniques
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W03, SO2_W04,

SO2_W10; SO2_U01,

SO2_U03, SO2_U06;

SO2_U11, SO2_K04

Wymagania wstępne:

Ability to communicate and present contents in English

Skrócony opis:

The aim of the lecture is to acquaint students with the basic information on the methodology of grounded theory. Various methodologies by, among others, Glaser and Strauss, Kathy Charmaz and Adele Clarke will be presented.

Link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3hFFUlyUzSCDMQa8j6FwdQHGK3H6NMqd3CT-TNlt78Q1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=59df8b61-61bb-40e2-a66c-3a1a4cf72b44&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Lecture, apart from the history and strategies of GTM focus on the most important methods and techniques - open, focused and theoretical coding, continuous comparison method and memo writing techniques. To pass the subject, students will have to prepare a project according to the methodology of grounded theory based on the knowledge obtained during the lectures

Thematic areas:

1.Grounded theory- essentials

History of qualitative research

GT according to A. Strauss, B, Glaser, K. Charmaz, A. Clarke

Issue of theoretical framework, personal philosophical position

2. Grounded theory project- planning

3. Quality in grounded theory research

4. Positioning the researcher in a grounded theory study

5. Data generation/ data collection

Memo writing- rules and techniques (clustering, freewriting)

6. Data analysis in grounded theory

open coding, axial coding, theoretical coding

7. Theoretical integration

8. Presenting a grounded theory- oral presentation and raport

9. Evaluation and application

10. Research examples

11. Visual grounded theory and visual data in GTM

12. GTM project planning

13. GTM- examples of projects. Students' presentation

14. GTM- examples of projects. Students' presentation

15. GTM- examples of projects. Students' presentation

Literatura:

Basic literature:

Barney Glaser, Anselm L. Strauss, "The discovery of a grounded theory", 1967, Aldine Publishing Company, New York

Melanie Birks, Jane Mills, Grounded theory. A Practical Guide SAGE Los Angeles, London, 2011

Bukalska Izabela, "The Methodology of Grounded Theory and the Theory of Margaret S. Archer", Wielecki Krzysztof, Śledzińska Klaudia (eds.), Critical Realism and Humanity in the Social Sciences, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Adele Clarke, Situational Analysis. Grounded Theory after Postmodern Turn; SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi , 2005

Anselm Strauss, Juliet Corbin, Grounded Theory in Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

Kathy Charmaz, Constructing Grounded theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis SAGE Los Angeles, London, 2006

Additional literature:

Clive Seale (red) Social research methods : a reader

Keith F Punch 2005, Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW- the student learns methods and techniques of MTU and the procedures for their application

Student learns about various MTU variants and their authors.

Student learns about the types of data and the possibilities of collecting/generating them

Student learns the full terminology of the method

EU- The student learns how to plan a research project taking into account methodological and ethical aspects

The student learns to conduct a research project.

UK- ability to communicate and negotiate in working teams during foreign scholarschip, conferences (social sciences, research) and in professional situations

40 h attendance in lectures

40 h individual work on the materials

70 h presentation

= 150 h= 6 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Very good grade (5) -student knows all MTU methods and techniques, can explain the differences in its variants with reference to important figures and names, knows the full terminology, can plan a research project with the appropriate selection of materials, methods, data collection techniques and their analysis

Good grade (4) - knows most MTU methods and techniques, can explain the differences in its variants, knows terminology, can plan a research project

Satisfactory grade (3) - knows the basic methods and techniques of MTU, can explain the differences in its variants, knows the basic terminology, can plan a research project

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska
Prowadzący grup: Izabela Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

The aim of the lecture is to acquaint students with the basic information on the methodology of grounded theory. Various methodologies by, among others, Glaser and Strauss, Kathy Charmaz and Adele Clarke will be presented.

We will also focus on the most important methods and techniques - open, focused and theoretical coding, continuous comparison method and memo writing techniques. To pass the subject, students will have to prepare a project according to the methodology of grounded theory based on the knowledge obtained during the lectures

Pełny opis:

Thematic areas:

1.Grounded theory- essentials

History of qualitative research

GT according to A. Strauss, B, Glaser, K. Charmaz, A. Clarke

Issue of theoretical framework, personal philosophical position

2 Grounded theory project- planning

3 Quality in grounded theory research

4 Positioning the researcher in a grounded theory study

5 Data generation/ data collection

Memo writing- rules and techniques (clustering, freewriting)

6 Data analysis in grounded theory: open coding, axial coding, theoretical coding

7 Theoretical integration

8 Presenting a grounded theory- oral presentation and raport

9 Evaluation and application

10. Visual grounded theory

11. Research examples and students' presentation

12. Research examples and students' presentation

13. Research examples and students' presentation

14. Research examples and students' presentation

15. Research examples and students' presentation

Literatura:

Basic literature:

Barney Glaser, Anselm L. Strauss, "The discovery of a grounded theory", 1967, Aldine Publishing Company, New York

Melanie Birks, Jane Mills, Grounded theory. A Practical Guide SAGE Los Angeles, London, 2011

Bukalska Izabela, "The Methodology of Grounded Theory and the Theory of Margaret S. Archer", Wielecki Krzysztof, Śledzińska Klaudia (eds.), Critical Realism and Humanity in the Social Sciences, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Adele Clarke, Situational Analysis. Grounded Theory after Postmodern Turn; SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi , 2005

Anselm Strauss, Juliet Corbin, Grounded Theory in Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

Kathy Charmaz, Constructing Grounded theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis SAGE Los Angeles, London, 2006

Additional literature:

Clive Seale (red) Social research methods : a reader

Keith F Punch 2005, Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia

Wymagania wstępne:

Ability to communicate and present contents in English

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska
Prowadzący grup: Izabela Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

The aim of the lecture is to acquaint students with the basic information on the methodology of grounded theory. Various methodologies by, among others, Glaser and Strauss, Kathy Charmaz and Adele Clarke will be presented.

Pełny opis:

Lecture, apart from the history of GTM focus on the most important methods and techniques - open, focused and theoretical coding, continuous comparison method and memo writing techniques. To pass the subject, students will have to prepare a project according to the methodology of grounded theory based on the knowledge obtained during the lectures

We concentrate on a following subjects:

1. History and development of grounded theory methodology

2. Classical GTM

3. GTM by Anslem Strauss and Juliet Corbin

4. Constructing grounded theory- Kathy Charmaz

5. Grounded theorising and situational analysis Adele Clarke

6. GTM methods and techniques

7. Data collection and generation

8. GTM analysis- coding, memo writing

9. 3 stages of coding

10. Writing and presenting GTM

11. Visual grounded theory and visual data in GTM

12. GTM project planning

13. GTM- examples of projects. Students' presentation

14. GTM- examples of projects. Students' presentation

15. GTM- examples of projects. Students' presentation

Literatura:

Basic literature:

Barney Glaser, Anselm L. Strauss, "The discovery of a grounded theory", 1967, Aldine Publishing Company, New York

Melanie Birks, Jane Mills, Grounded theory. A Practical Guide SAGE Los Angeles, London, 2011

Bukalska Izabela, "The Methodology of Grounded Theory and the Theory of Margaret S. Archer", Wielecki Krzysztof, Śledzińska Klaudia (eds.), Critical Realism and Humanity in the Social Sciences, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Adele Clarke, Situational Analysis. Grounded Theory after Postmodern Turn; SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi , 2005

Anselm Strauss, Juliet Corbin, Grounded Theory in Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

Kathy Charmaz, Constructing Grounded theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis SAGE Los Angeles, London, 2006

Additional literature:

Clive Seale (red) Social research methods : a reader

Keith F Punch 2005, Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia

Wymagania wstępne:

Link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aW1JpqEgDefBtaQpfvTpZl0YXvI_kICZEP9JVGrT7OE81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d3544026-c38d-4d86-b9e8-7ceaecf81b91&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska
Prowadzący grup: Izabela Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

40 h attendance in lectures

40 h individual work on the materials

70 h presentation


= 150 h= 6 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

The aim of the lecture is to acquaint students with the basic information on the methodology of grounded theory. Various methodologies by, among others, Glaser and Strauss, Kathy Charmaz and Adele Clarke will be presented.

Pełny opis:

Lecture, apart from the history of GTM focus on the most important methods and techniques - open, focused and theoretical coding, continuous comparison method and memo writing techniques. To pass the subject, students will have to prepare a project according to the methodology of grounded theory based on the knowledge obtained during the lectures

We concentrate on a following subjects:

1. History and development of grounded theory methodology

2. Classical GTM

3. GTM by Anslem Strauss and Juliet Corbin

4. Constructing grounded theory- Kathy Charmaz

5. Grounded theorising and situational analysis Adele Clarke

6. GTM methods and techniques

7. Data collection and generation

8. GTM analysis- coding, memo writing

9. 3 stages of coding

10. Writing and presenting GTM

11. Visual grounded theory and visual data in GTM

12. GTM project planning

13. GTM- examples of projects. Students' presentation

14. GTM- examples of projects. Students' presentation

15. GTM- examples of projects. Students' presentation

Literatura:

Basic literature:

Barney Glaser, Anselm L. Strauss, "The discovery of a grounded theory", 1967, Aldine Publishing Company, New York

Melanie Birks, Jane Mills, Grounded theory. A Practical Guide SAGE Los Angeles, London, 2011

Bukalska Izabela, "The Methodology of Grounded Theory and the Theory of Margaret S. Archer", Wielecki Krzysztof, Śledzińska Klaudia (eds.), Critical Realism and Humanity in the Social Sciences, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Adele Clarke, Situational Analysis. Grounded Theory after Postmodern Turn; SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi , 2005

Anselm Strauss, Juliet Corbin, Grounded Theory in Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

Kathy Charmaz, Constructing Grounded theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis SAGE Los Angeles, London, 2006

Additional literature:

Clive Seale (red) Social research methods : a reader

Keith F Punch 2005, Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition , SAGE Publications Ltd., University of Western Australia

Wymagania wstępne:

Link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aW1JpqEgDefBtaQpfvTpZl0YXvI_kICZEP9JVGrT7OE81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d3544026-c38d-4d86-b9e8-7ceaecf81b91&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)