Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Katastrofy naturalne, historyczne, kulturowe, społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-KNHKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katastrofy naturalne, historyczne, kulturowe, społeczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

01 –S1A_W02


02 –S1A_W06


03 –S1A_W08


04 –S1A_W02

05–S1A_K02… -


K2_W01,


S2A_W01


K2_U01;

S2A_U01


K2_K01;

S2A_K01,

S2A_K03

Skrócony opis:

1.Zdarzenia i naturalne procesy radykalne – epidemie,zmiany klimatu,powodzie, zdarzenia kosmiczne, trzęsienia ziemi, huragany, erupcje wulkaniczne, pożary .Katastrofy naturalne. Katastrofy i katastroficzne wizje nowych światów. Konceptualizcje katastrofy .Co na to nauki przyrodnicze, techniczne i formalne.Rewolucje naukowe.Rewolucje religijne. Wizualizacje i thrillery.

2. Procesy i zdarzenia katastrof historycznych z użyciem Axial Age, Komunizm , niemiecki nazizm - katastrofy genocydalne i kulturowe. Procesy zarażeń komunistycznych. Nowe dekolonizacje i globalizacje. Katastrofy społeczne- rewolucje o skutkach genocydalnych, wojny i odbudowy ładów społecznych.

3.Katastropfy społeczne - przebieg,skutki, orzewidywania. Rewolucje, procesy radykalizacji

4. Katastrofy kulturowe – apokalipsy w kulturze, Idea katastrofy i kryzysu.Organizacje wiedzy i nauki w warunkach katastrof. Niemoc w służbie szoków.Ery i post- ery.

Pełny opis:

1.Zdarzenia i naturalne procesy radykalne – epidemie,zmiany klimatu,powodzie, zdarzenia kosmiczne, trzęsienia ziemi, huragany, erupcje wulkaniczne, pożary .Katastrofy naturalne. Katastrofy i katastroficzne wizje nowych światów – „ wszystko już będzie inaczej” czyli postkatastroficzne konstrukcje świata społecznego w poszczególnych dziedzinach i w ujęciach holistycznych. Zachowania i instytucjonalizacje reakcji w warunkach pandemii 19/20.Nowe typy paradygmatyzacji nauk w kontekstach katastrof naturalnych .Czy i jak możliwa jest wiedza i nauka o katastrofach. Konceptualizcje katastrofy .Struktury i instytucje w polu zagrożeń, traum,dezorganizacji pandemicznej. Odmiany teorii chaosu.Katastrofy wśród warunków zmiany i rozwoju. Początek i koniec – kategorie i potrzeby naiwnego historyzmu. Rekonfiguracje idei postępu i zmiany w naukach społecznych i humanistycznych. Co na to nauki przyrodnicze, techniczne i formalne ( matematyka, fizyka, logika).Rewolucje naukowe.Rewolucje religijne. Kategorie, Wizualizacje i thrillery.

2. Procesy i zdarzenia katastrof historycznych z użyciem Axial Age, te, które są współczynnikami zmian strukturalnych o globalnych wynikach w dziedzinach politycznych , ekonomicznych, dziedzinach kultury. Komunizm , niemiecki nazizm - katastrofy genocydalne i kulturowe. Procesy zarażeń komunistycznych. Idea całości historycznych w warunkach nieciągłości . Pojęcia i ujęcia nauk historycznych, społecznych, humanistycznych. Katastrofa jako temat historiografii: wzory świadomości historycznej. Nowe dekolonizacje i globalizacje. Labilność kategorii czasu . Długie trwanie i samoutwierdzania

3. Katastrofy społeczne- rewolucje o skutkach genocydalnych, wojny i odbudowy ładów społecznych. Procesy radykalizacji i adaptacji do zmian w warunkach labilności wstrząsów społecznych ( gdy chwiejne są podstawy relacji chronicznie niepewnych w zaufaniu, kontraktach, prawie, standaryzacji oczekiwań, w warunkach utraty kontroli i koncentracji kontroli w sieciach nowoczesnych uzależnień. Nowe gatunki dominacji i hegemonizacji społecznych. Nowe idee antropologiczne w nauce, religiach, sztuce, w cywilizacji( powiedzmy - w sensie N.Eliasa). Od „Śmierci Tropików”( C.Lévi-Strauss) do Śmierci w Wenecji( T.Mann) – idiomy katastrof kultury:Spengler,Szestow,Znaniecki, T.Mann,Lew Tołstoj i Lew Trocki- sakralizacje katastrof. Wyzwolenia poprzez katastrofy: tropy biblijne

4. Katastrofy kulturowe – apokalipsy w kulturze, mity apokaliptyczne. Teorie, Ideologie i kulty zmierzchu kultury i społeczeństwa. Radykalizacje ruchów politycznych . Fundamentalizm Granice wzrostu nierówności, odpłaty, protestu i kary. Dekolonizacje . Idea katastrofy i kryzysu.Organizacje wiedzy i nauki w warunkach katastrof. Niemoc w służbie szoków- systematyka Bernarda Stieglera ( Wstrzasy. Głupota i wiedza w XXI wieku) PWN 2017)

rmacji kulturowych – dylematy Hansa Blumenberga. Ery i post- ery.

Literatura:

Literatura kierunkowa:

Archer, M Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Nomos. Kraków, 2013

Alexander,J,C Trauma. A Social Theory.Polity,2012

Collective Trauma. Praca zbiorowa. Jeffrey Alexander…Piotr Sztompka.University of California Press 2004

Gleick J.,Chaos. Narodziny nowej nauki.Zysk- Ska, Poznań,1996).

Hobssbawn, E. The Age of Extremism, 1914-1991,ABACUS, 1995

Klein. N. Doktryna szoku.WWLiterackie MUZA.Warszawa2008

Modernizacja Polski.Struktury,Agencje,Instytucje.Red. Witold Morawski, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne. Warszawa,2010

Osterhammel. J. Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata.Wydawnictwo Poznańskie, 2013

Piketty.Th. Czy można uratować Europę?Wydawnictwo Krytyki Politycznej2016

Scruton, R.Głupcy,oszuści, podżegacze.Mysliciele nowej Lewicy. Zysk mai S-ka. Poznan.2018

Slezkine, Y Dom władzy.Opowieść o rosyjskiej rewolucji.PIW.Warszawa,2019

Spengler, O.Zmierzch Zachodu.Wydawnictwo KR,Warszawa, 2001

Stiegler B. Wstrzasy. Głupota i wiedza w XXI wieku,PWN.Warszawa 2017

Sudjic D. Kompleks gmachu. Architektura gmachu. CACentrum architektury.Warszawa, 2015

Szestow, L. Ateny i Jerozolima.Znak. Kraków, 1993

Taleb, N.N. Na własne ryzyko. Ukryte asymetrie w codziennym życiu.Zyska i S-ka, Poznan,2019

Florian Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej.Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013; Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Książnica ATLAS, Lwów-Warszawa,1934

Literatura ustalana z uczestnikami konwersatorium na poszczególnych konwersatoriach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 pkt za semestr

Metody i kryteria oceniania:

Każdy uczestnik wybiera co najmniej jeden temat szczegółowy do opracowania indywidualnego z wykorzystaniem podanej lub własnej literatury przedmiotu ze swobodnie wybranej perspektywy jakiejś wiedzy lub nauki, socjologii, historii, teologii, historiografii szczegółowych, nauk o sztuce, literaturze, itp. Prezentacja materiału – max 30 min. w Power Point lub rozesłanie emailem uczestnikom co najmniej na tydzień przed terminem konwersatorium. Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem wszystkich innych kryteriów aktywności na zajęciach Zaleca się korzystanie z danych statystycznych WORLDOMETER, Eurostat, roczników statystycznych, raportów CBOS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wójtowicz
Prowadzący grup: Andrzej Wójtowicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a8e1039720343629cbd5a10bb480327%40thread.tacv2/conversations?groupId=e6b7338f-dd1a-4580-b066-3f9626e225d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.