Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium seminaryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium seminaryjne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W07, SO1_W11

Umiejętności:

SO1_U02, SO1_U03, SO1_U09, SO1_U10

Kompetencje:

SO1_K01, SO1_K04

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do uczestnictwa w seminarium licencjackim poprzez wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy kluczowych kwestii społecznych. Studenci w toku realizacji przedmiotu zdobędą także umiejętności w zakresie pierwszych etapów pisania pracy naukowej. W trakcie zajęć zdobędą oni wiedzę na temat zasad poprawnego pisania pracy naukowej, a także nauczą się formułować temat oraz plan pracy, jak również dobierać potrzebną do napisania pracy licencjackiej literaturę.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW

Student zna zasady poprawnej redakcji pracy licencjackiej,

Student rozumie, jaką rolę w pracy dyplomowej odgrywa teoria socjologiczna,

EU

Student potrafi przygotować pracę dyplomową od strony formalnej,

Student potrafi naszkicować wstępny projekt pracy,

UK

Student zna normy i zasady etycznego postępowania w pracy naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2,0) studenta:

- nie zna zasad poprawnej redakcji pracy licencjackiej, nie rozumie roli teorii socjologicznej w pracy dyplomowej,

- nie potrafi przygotować projektu pracy dyplomowej od strony formalnej

- nie zna zasad i norm stycznego postępowania w pracy naukowej

Na ocenę dst (3,0) student:

- zna niektóre zasady poprawnej redakcji pracy licencjackiej, opisuje wybrane aspekty roli teorii socjologicznej w pracy dyplomowej,

- w ograniczonym zakresie przygotowuje projekt pracy dyplomowej (semestralnej) od strony formalnej,

- zna wybrane zasady i normy etycznego postępowania w pracy naukowej

Na ocenę db (4,0) student:

- poprawnie określa zasady redakcji pracy licencjackiej, poprawnie opisuje rolę teorii socjologicznej w pracy dyplomowej,

- poprawnie przygotowuje projekt pracy dyplomowej (semestralnej) od strony formalnej,

- poprawnie opisuje zasady i normy etycznego postępowania w pracy naukowej

Na ocenę bdb (5,0) student:

- w sposób wyczerpujący opisuje zasady redakcji pracy licencjackiej, bardzo dobrze określa rolę teorii socjologicznej w pracy dyplomowej,

- przygotowuje bardzo dobry od strony formalnej projekt pracy dyplomowej (semestralnej)

- doskonale zna zasady i normy etycznego postępowania w pracy naukowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Korczyński, Kinga Lendzion, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska, Marcin Choczyński, Magdalena Markocka, Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Marcin Choczyński, Magdalena Markocka, Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Korczyński, Kinga Lendzion, Agnieszka Wołk, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.