Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

SO2_W11; SO2_U02, SO2_U03, SO2_U07, SO2_U09; SO2_K01, SO2_K04

Skrócony opis:

Pracownia dyplomowa jest metodą indywidualnej pracy studenta z wybranym promotorem, której celem jest przygotowanie pracy magisterskiej. Promotor wyznacza studentowi odpowiedni harmonogram pracy i weryfikuje jego właściwą realizację. Na kolejnych etapach przygotowania pracy promotor weryfikuje metodologiczną i merytoryczną poprawność przygotowywanych części pracy, sprawdza umiejętność właściwej analizy zjawisk i procesów społecznych oraz przedstawiania własnej argumentacji.

Literatura:

1) J. KARPIŃSKI, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego Warszawa 2006.

2) S. NOWAK, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.

3) Z. STACHOWIAK, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

4) J. SZTUMSKI, Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 2005.

5) R. ZENDEROWSKI, Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W trakcie pracy w ramach pracowni student pogłębia wiedzę z zakresu ochrony prawa autorskiego. Student samodzielnie poszerza wiedzę dotyczącą wybranego zagadnienia, dokonuje analizy dostępnych materiałów, identyfikuje istniejące problemy i stara się zaproponować sposób ich rozwiązania poprzez argumentację teoretyczną bądź w oparciu o przeprowadzone badania. Uczy się wybierać i stosować właściwe metody i techniki dla realizacji badania. Wykorzystuje wiedze teoretyczną dla odpowiedniej analizy przeprowadzonych badań i zdobywa umiejętność prezentacji własnej argumentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie pierwszego semestru student powinien przedstawić krótko wybraną problematykę, roboczy tytuł pracy oraz sformułować wstępne hipotezy.

Drugi semestr powinien być poświęcony pogłębieniu teoretycznemu wybranego zagadnienia oraz przeprowadzeniu badań. Student przygotowuje rozdział teoretyczny i/lub przeprowadza zaplanowane dla realizacji postawionego celu badania.

Trzeci semestr – kontynuacja procesu badań i opracowanie rozdziału metodologicznego.

Czwarty semestr – analiza wyników badań i sformułowanie wniosków oraz ostateczne przygotowanie bibliografii i załączników do pracy. Ostateczna redakcja pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Wiśniewski, Andrzej Wójtowicz, Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Wiśniewski, Andrzej Wójtowicz, Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Szołtysek, Rafał Wiśniewski, Artur Wysocki, Sławomir Zaręba, Marcin Zarzecki, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Szołtysek, Rafał Wiśniewski, Artur Wysocki, Sławomir Zaręba, Marcin Zarzecki, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska, Rafał Wiśniewski, Artur Wysocki, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska, Rafał Wiśniewski, Artur Wysocki, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)