Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Population processes in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-PPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Population processes in Europe
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W04, SO1_W06; SO1_U01, SO1_U05, SO1_U07; SO1_K01, SO1_K04

Wymagania wstępne:

No prerequisites

Pełny opis:

This course pays particular attention to the causes and consequences of population change. Discussed topics will include fertility decline and changes in the age pattern of family formation, childbearing outside marriage, changes in partnership behaviour (cohabitation, marriage, separation, divorce), the context of fertility, population ageing, mortality and life expectancy, migration into Europe, and the policy implications of recent demographic trends.

The course aims to familiarize students with key concepts, major debates, and recent research associated with the main population processes and trends in European countries and puts them in their socio-economic context. Students will also be introduced to methods and data sources used in the study of population and social demography. The aim of the course is to help students acquire a basic "literacy" of the leading ideas and research directions in the field of population studies. Demographic methods and measures are only covered to the extent necessary to understand substantive issues.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student knows and understands main population processes in Europe (fertility, ageing, mortality, migration etc.).

Student is able to properly analyze the causes and course of population processes, correctly interpret and explain them as well as formulate own opinions and hypotheses on this subject.

Student is able to supplement knowledge and skills about population processes in Europe on his own.

Metody i kryteria oceniania:

Very good grade (5): student knows and understands population processes in Europe (fertility, ageing, mortality, migration etc.); is able to properly analyze all causes and course of population processes, correctly interpret and explain them as well as formulate own opinions and hypotheses on this subject.

Good grade (4): student knows and understands chosen population processes in Europe; is able to properly analyze chosen causes and course of population processes, correctly interpret and explain them as well as formulate own opinions and hypotheses on this subject.

Satisfactory grade (3): student knows and understands some of the population processes in Europe; is able to properly analyze some causes and course of population processes, correctly interpret and explain them as well as formulate own opinions and hypotheses on this subject.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Participation in lectures – 30

Preparation of the presentation – 60

Preparation for classes – 40

Preparation for the final test – 40

Consultation with the teacher – 10

Total: 180 pkt/30 = 6 pkt ECTS

(including direct contact with the teacher: 40 hours = 1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Participation in lectures – 30

Preparation of the presentation – 60

Preparation for classes – 40

Preparation for the final test – 40

Consultation with the teacher – 10

Total: 180 pkt/30 = 6 pkt ECTS

(including direct contact with the teacher: 40 hours = 1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Participation in lectures – 30

Preparation of the presentation – 60

Preparation for classes – 40

Preparation for the final test – 40

Consultation with the teacher – 10

Total: 180 pkt/30 = 6 pkt ECTS

(including direct contact with the teacher: 40 hours = 1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)