Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia badań nad młodzieżą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SBnM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia badań nad młodzieżą
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W04,SO2_W07; SO2_U01,SO2_U04, SO2_U08; SO2_K04.


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych.

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki młodzieży ujętej w perspektywie socjologicznej. Będą prezentować problematykę, teoretyczną, metodologiczną i empiryczną tej kategorii społecznej.

Pełny opis:

Student po ukończeniu tych zajęć będzie posiadał pogłębioną wiedzę na temat kategorii młodzieży, jej sposobów życia i stylów życia oraz orientacji aksjologiczno-normatywnych. Ponadto będzie pogłębi swoją znajomość metod i technik badawczych wykorzystywane w badaniu tej kategorii społecznej, zarówno z perspektywy statycznej i dynamicznej. Będzie potrafił prawidłowo wyjaśniać procesy społeczno-kulturowe warunkujące funkcjonowanie młodzieży i prognozować zjawiska, które ich dotyczą. Będzie umiał korzystać z teorii socjologicznych i perspektyw interdyscyplinarnych w opisywaniu społecznego życia młodych.

Literatura:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student pogłębi swoją wiedzę dotyczącą socjologicznych teorii młodzieży, kategorii pokolenia, aksjologicznych orientacji młodzieży. Zapozna się z tematyką pracy i edukacji młodych ich uczestnictwa w kulturze, a także zachowań ryzykownych podejmowanych przez nich. Przy okazji podjęcia tych zagadnień student pogłębi swoją wiedzę w zakresie metod i technik badawczych (badań ankietowych, wywiadów pogłębionych, badań tematów wrażliwych – np. badań nad prostytucja młodych), które były wykorzystane we wspomnianej problematyce młodzieży.

ECTS

Udział w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Konsultacje 15godz.

Suma godzin 75 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student bardzo dobrze rozumie i zna kategorię młodzieży, jej sposoby życia i style życia oraz bardzo dobrze orientuje się w ich preferencjach aksjologiczno-normatywnych, bardzo dobrze zna metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniu młodzieży, bardzo dobrze wyjaśnia procesy społeczno-kulturowe warunkujące funkcjonowanie młodzieży i bardzo dobrze prognozuje społeczne zjawiska dotyczące młodzieży, bardzo dobrze korzysta z teorii socjologicznych i perspektyw interdyscyplinarnych w opisywaniu społecznego życia młodych.

Na ocenę dobrą student dobrze rozumie i zna kategorię młodzieży, jej sposoby życia i style życia oraz dobrze orientuje się w ich preferencjach aksjologiczno-normatywnych, dobrze zna metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniu młodzieży, dobrze wyjaśnia procesy społeczno-kulturowe warunkujące funkcjonowanie młodzieży i dobrze prognozuje społeczne zjawiska dotyczące młodzieży, dobrze korzysta z teorii socjologicznych i perspektyw interdyscyplinarnych w opisywaniu społecznego życia młodych.

Na ocenę dostateczną student dostatecznie rozumie i zna kategorię młodzieży, jej sposoby życia i style życia oraz dostatecznie orientuje się w ich preferencjach aksjologiczno-normatywnych, dostatecznie zna metody i technik badawczych wykorzystywane w badaniu młodzieży, dostatecznie wyjaśnia procesy społeczno-kulturowe warunkujące funkcjonowanie młodzieży i dostatecznie prognozuje społeczne zjawiska dotyczące młodzieży, dostatecznie korzysta z teorii socjologicznych i perspektyw interdyscyplinarnych w opisywaniu społecznego życia młodych.

Na ocenę niedostateczną student dostatecznie rozumie i zna kategorię młodzieży, jej sposoby życia i style życia oraz niedostatecznie orientuje się w ich preferencjach aksjologiczno-normatywnych, niedostatecznie zna metody i technik badawczych wykorzystywane w badaniu młodzieży, niedostatecznie wyjaśnia procesy społeczno-kulturowe warunkujące funkcjonowanie młodzieży i niedostatecznie prognozuje społeczne zjawiska dotyczące młodzieży, niedostatecznie korzysta z teorii socjologicznych i perspektyw interdyscyplinarnych w opisywaniu społecznego życia młodych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kod dostępu do zajęć to: nen60r2

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.