Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 1 rok
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniawS01_W03,WS01_W04,S01_W09,S01_W10,S01_U03,S01_K06

Wymagania wstępne:

Przygotowanie programu zainteresowań badawczych. Selekcja wśrod subdystcyplin, wybór technik badawczych. Kompetencja w zakresie konstrukcji projektow badawczych

Skrócony opis:

Seminarium w cyklu tygodniowym dla studentów II stopnia : charakterystyka budowy programu badan.Konfrontacja alternatyw badawczych. Ustalanie założen i hipotez. Weryfikacja hipotez na materiałach zastanych. Wybór problematyki i tematu.Zarys projektu całościowego w świetle literatury przedmiotu

Pełny opis:

Szczegółowe charakterystyki przedmiotu badań i prac magisterskich w ramach metodologicznych i teoretycznych standardów danej subdyscypliny. Alternatywy projektów prac magisterskich. Kontrola doboru prób badawczych. Selekcja literatury i danych źrodłowych.

Literatura:

Praca nad doborem literatury dla:

1 subsyscypliny

2.Problemattyki

3. Przedmiotu badań

Podręczniki z metodologii badan i teorii socjologicznych

Literatura:

Lissowski, G. Haman, J.Jasińsdki M. Podstawy statystyki dla socjologów. Wyadawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008

2. Oppenheim A.Kwestionaiusze, wywiady,pomiary postaw. Tł. S.Amsterdamski.Zysk i S-ka. Poznań,2004

3.Turner, J.H.Struktura teorii socjologicvznej. PWN, Warszawa, 2004

4. Merton, R.K. Teoria socjologicvzna i struktura spoleczna. PWN, Warszawa, 1082,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kompetencja weryfikowana w każdym semestrze we wszystkich fazach opracowania i realizacji projektu badań. Innowacja i heurystyka projektu .Standardowe i niestandardowe modele badań socjologicznych. Systematyczna kontrola i współpraca ze studentem w konstrukcji projektu badań. ECTS wedle standardów uniwersyteckich

Partycypacja w zajęciach: 30 godz.

Literatura :60 godz.

Przygotowanie projektu:30 godz.

Ogólem 120:3 = 4 ECTS

Weryfikacja: po każdym semestrze ocena na stopień

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest kazda faza konstrukcji projektu . Uwzglednia sie samodzielność, innowacyjność, profesjonalną odpowiedzialność merytoryczną i etyczną studenta. W ocenie końcowej seminarium preferuje się samodzielne badania empiryczne

Weryfikacja: po każdym semestrze ocena na stopień

Praktyki zawodowe:

zakłada sią doświadczenia praktyki zawodowej studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Okrasa, Maria Sroczyńska, Krzysztof Wielecki, Rafał Wiśniewski, Andrzej Wójtowicz, Artur Wysocki, Sławomir Zaręba, Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Okrasa, Maria Sroczyńska, Krzysztof Wielecki, Rafał Wiśniewski, Andrzej Wójtowicz, Artur Wysocki, Sławomir Zaręba, Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym, Rafał Wiśniewski, Marcin Zarzecki
Prowadzący grup: Marek Butrym, Rafał Wiśniewski, Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sroczyńska, Andrzej Wójtowicz
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska, Andrzej Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w sekcji głownej

Pełny opis:

ak w sekcji głownej

Literatura:

ak w sekcji głownej

Wymagania wstępne:

ak w sekcji głownej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.