Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SPr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaSO1_W02, SO1_W04,

SO1_W06, SO1_W08; SO1_U03, SO1_U05, SO1_U06; SO1_K02


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych terminów i problemów socjologicznych.

Pełny opis:

Student posiada podstawową wiedzę o socjologii prawa i jej miejscu wśród subdyscyplin socjologicznych jak i samej socjologii wśród innych nauk, posiada podstawową wiedzę o prawie i instytucjach związanych z prawem i ich roli w polskim społeczeństwie i innych społeczeństwach, posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy prawa i systemów prawnych; posiada wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje społeczne; Potrafi właściwie analizować przyczyny i dynamikę zjawisk prawnych z perspektywy socjologicznej, prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu socjologii, wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów w zakresie pracy zawodowej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodem socjologa.

Literatura:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w czasie zajęć pozna podstawową wiedzę o socjologii prawa (jej pojęcia, zakres problematyki, usytuowanie wśród innych subdyscyplin socjologicznych, a także socjologów, którzy zajmowali się problemami socjologii prawa i ją rozwijali (M. Webera, E. Durkheima, B. Malinowskiego, L. Petrażyciego, J. Kurczewskiego, A. Kojdera), będzie znał także społeczne uwarunkowania funkcjonowania prawa, postrzegania prawa, instytucji związanych kształtowaniem, interpretowaniem i egzekwowaniem prawa (świadomość prawna, prestiż prawa, socjalizacja prawna, komunikowanie prawa), będzie także analizował ewolucję prawa, społecznej percepcji patologii społecznej (korupcji, stalkingu, samobójstw).

ECTS

Udział w wykładzie 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu 30 godz.

Konsultacje 15 godz.

Suma godz. 75 = około 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student posiada w stopniu bardzo dobrym wiedzę o socjologii prawa i jej miejscu wśród subdyscyplin socjologicznych jak i samej socjologii wśród innych nauk, posiada w stopniu bardzo dobrym wiedzę o prawie i instytucjach związanych z prawem i ich roli w polskim społeczeństwie i innych społeczeństwach, posiada w stopniu bardzo dobrym wiedzę o człowieku jako twórcy prawa i systemów prawnych; posiada w stopniu bardzo dobrym wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje społeczne. Bardzo dobrze potrafi analizować przyczyny i dynamikę zjawisk prawnych z perspektywy socjologicznej, bardzo dobrze posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu socjologii, bardzo dobrze wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów w zakresie pracy zawodowej, bardzo dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodem socjologa.

Na ocenę dobrą student posiada w stopniu dobrym wiedzę o socjologii prawa i jej miejscu wśród subdyscyplin socjologicznych jak i samej socjologii wśród innych nauk, posiada w stopniu dobrym wiedzę o prawie i instytucjach związanych z prawem i ich roli w polskim społeczeństwie i innych społeczeństwach, posiada w stopniu dobrym wiedzę o człowieku jako twórcy prawa i systemów prawnych; posiada w stopniu dobrym wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje społeczne. Dobrze potrafi analizować przyczyny i dynamikę zjawisk prawnych z perspektywy socjologicznej, dobrze posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu socjologii, dobrze wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów w zakresie pracy zawodowej, dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodem socjologa.

Na ocenę dostateczną student posiada w stopniu dostatecznym wiedzę o socjologii prawa i jej miejscu wśród subdyscyplin socjologicznych jak i samej socjologii wśród innych nauk, posiada w stopniu dostatecznym wiedzę o prawie i instytucjach związanych z prawem i ich roli w polskim społeczeństwie i innych społeczeństwach, posiada w stopniu dostatecznym wiedzę o człowieku jako twórcy prawa i systemów prawnych; posiada w stopniu dostatecznym wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje społeczne. Dostatecznie potrafi analizować przyczyny i dynamikę zjawisk prawnych z perspektywy socjologicznej, dostatecznie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu socjologii, dostatecznie wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów w zakresie pracy zawodowej, dostatecznie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodem socjologa.

Na ocenę niedostateczną student posiada w stopniu niedostatecznym wiedzę o socjologii prawa i jej miejscu wśród subdyscyplin socjologicznych jak i samej socjologii wśród innych nauk, posiada w stopniu niedostatecznym wiedzę o prawie i instytucjach związanych z prawem i ich roli w polskim społeczeństwie i innych społeczeństwach, posiada w stopniu niedostatecznym wiedzę o człowieku jako twórcy prawa i systemów prawnych; posiada w stopniu niedostatecznym wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje społeczne. Niedostatecznie potrafi analizować przyczyny i dynamikę zjawisk prawnych z perspektywy socjologicznej, niedostatecznie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu socjologii, nie dostatecznie wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów w zakresie pracy zawodowej, niedostatecznie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodem socjologa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.