Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stratyfikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-StrSpoł Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stratyfikacja społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac89dbf7ce99c407f80479fa4a1c8f624%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec2d58aa-686c-4467-9eac-c51f0dde6569&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W03, SO2_W06, SO2_W09; SO2_U02,

SO2_U09; SO2_U11.


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej problematyki socjologicznej.

Skrócony opis:

Problematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z uwarstwieniem społecznym, nierównościami społecznymi oraz ruchliwością społeczną. Aspekty: historyczny, teoretyczny (teorie) oraz analityczny pozwalają zrozumieć złożoność społeczeństw zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Jest to ukazanie klasycznego, jak i współczesnego dorobku teoretyczno-empirycznego socjologii (adekwatna literatura przedmiotu oraz wyniki aktualnych badań).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobicie przez studenta rozszerzonej wiedzy o stratyfikacyjnym układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto student będzie posiadał rozszerzoną wiedzę na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, także będzie posiadał pogłębioną wiedzę o dynamicznym aspekcie stratyfikacji społecznej. Ponadto student będzie potrafił analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student będzie znał pojęcia w zakresie stratyfikacji (stratyfikacja, system społeczny, nierówności społeczne, zróżnicowanie społeczne), będzie znał klasyczne i współczesne ujęcia zróżnicowania społecznego, będzie znał sposoby analizy stratyfikacji (Marks, Weber, analiza funkcjonalna), będzie znał dynamiczny wymiar stratyfikacji (na przykładzie zmiany na ryku edukacyjnym, pracy, nierówności majątkowe).

ECTS

Udział w zajęciach 30godz

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Konsultacje bezpośrednie z nauczycielem akademickim 15 godz.

75 godz = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student ma rozszerzoną wiedzą w stopniu bardzo dobrym o stratyfikacyjnym układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada rozszerzoną wiedzę w stopniu bardzo dobrym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także rozszerzoną wiedzę w stopniu bardzo dobrym o dynamicznym aspekcie stratyfikacji społecznej. Ponadto student potrafi w stopniu bardzo dobrym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii.

Na ocenę dobrą student ma rozszerzoną wiedzą w stopniu dobrym o stratyfikacyjnym układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada rozszerzoną wiedzę w stopniu dobrym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także rozszerzoną wiedzę w stopniu dobrym o dynamicznym aspekcie stratyfikacji społecznej. Ponadto student potrafi w stopniu dobrym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii.

Na ocenę dostateczną student ma rozszerzoną wiedzą w stopniu dostatecznym o stratyfikacyjnym układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada rozszerzoną wiedzę w stopniu dostatecznym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także rozszerzoną wiedzę w stopniu dostatecznym o dynamicznym aspekcie stratyfikacji społecznej. Ponadto student potrafi w stopniu dostatecznym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologi.

Na ocenę niedostateczną student ma rozszerzoną wiedzą w stopniu nie dostatecznym o stratyfikacyjnym układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada rozszerzoną wiedzę w stopniu niedostatecznym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także rozszerzoną wiedzę w stopniu niedostatecznym o dynamicznym aspekcie stratyfikacji społecznej. Ponadto student potrafi w stopniu niedostatecznym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.