Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie innowacjami w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-ZIwO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacjami w organizacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: SO2_W09, SO2_W11, SO2_W12;

Umiejętności: SO2_U02, SO2_U06, SO2_U08;

Kompetencje: SO2_K01, SO2_K05

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu socjologii organizacji

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu problematyki funkcjonowania współczesnych organizacji w kontekście procesów kształtowania innowacyjności. Kurs rozpoczyna się od zagadnień wprowadzających, odwołujących się do zjawiska przedsiębiorczości i jego roli w społeczeństwach, jak również czynników różnorodnych zmian w organizacjach. Szczegółowe zagadnienia obejmują teoretyczne ujęcie innowacji - jej rodzaje, istotę, uwarunkowania. W trakcie zajęć omówione zostaną modele zarządzania innowacjami w organizacjach, proces innowacyjny oraz wybrane rodzaje innowacji z uwzględnieniem wyników badań społecznych w tym zakresie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie omawianych zagadnień teoretycznych dotyczących innowacji w organizacji (pojęcie, rodzaje, istota, czynniki rozwoju).

Umiejętności:

2. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów zarządzania innowacją w organizacji.

3. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy roli innowacji w rozwoju organizacji, jej wyzwań, możliwości wspierania.

Kompetencje:

4. Student potrafi określać priorytety w realizacji zadań.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30h

- indywidualna lektura tekstów - 20h

- przygotowanie do egzaminu - 30h

- konsultacje - 5h

Razem: 85h = 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2,0) student:

- nie ma wiedzy w zakresie omawianych zagadnień teoretycznych dotyczących innowacji w organizacji

- nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów zarządzania innowacją w organizacji

- nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do analizy roli innowacji w rozwoju organizacji, jej wyzwań, możliwości wspierania

- nie potrafi określać priorytetów w realizacji zadań

Na ocenę dst (3,0) student:

- ma pogłębioną wiedzę jedynie w zakresie niektórych omawianych zagadnień teoretycznych dotyczących innowacji w organizacji

- jedynie częściowo potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów zarządzania innowacją w organizacji

- w ograniczonym zakresie wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy roli innowacji w rozwoju organizacji, jej wyzwań, możliwości wspierania

- częściowo określa swoje priorytety w realizacji zadań

Na ocenę db (4,0) student:

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie większości omawianych zagadnień teoretycznych dotyczących innowacji w organizacji

- potrafi poprawnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów zarządzania innowacją w organizacji

- poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy roli innowacji w rozwoju organizacji, jej wyzwań, możliwości wspierania

- poprawnie określa swoje priorytety w realizacji zadań

Na ocenę bdb (5,0) student:

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie wszystkich omawianych zagadnień teoretycznych dotyczących innowacji w organizacji

- potrafi doskonale wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów zarządzania innowacją w organizacji

- efektywnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy roli innowacji w rozwoju organizacji, jej wyzwań, możliwości wspierania

- doskonale określa swoje priorytety w realizacji zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawada
Prowadzący grup: Piotr Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)