Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_W02, ZP1_W04, ZP1_W09, ZP1_U17

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty ekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii /mikro- ; makro -/ jako nauki - zarys jej stanu i rozwoju / 2 godz. wykł./

2. Gospodarka narodowa jako obszar działalności gospodarczej na poziomie mikro i makro / 2 godz.wykł./.

3. Teoria i praktyka mikroekonomii gospodarki rynkowej – zarys podstawowych problemów / 2 godz. wykł./

4. Rynek, popyt, podaż i cena /2 godz.wykł./

5. Teoria wyboru konsumenta – klasyczna i alternatywna /2 godz. wykł./

6. Teorie decyzji producenta – teoria produkcji /2 godz.wykł./

7. Teoria decyzji produkcji - funkcjonowanie przedsiębiorstwa / 2godz. wykład./

8. Teoria i praktyka makroekonomii. Zarys podstawowych problemów /2 godz. wykł./

9. Teoria, istota, rodzaje i charakter reprodukcji gospodarczej. Aktywność makroekonomiczna / 2 godz. wykł./

10. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Zatrudnienie i bezrobocie / 2 godz.wykł./.

11. Inflacja jako problem makroekonomiczny /2 godz.wykł./

12. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne jako problem makroekonomiczny / 2 godz. wykł./

13. Globalny rynek – istota i zakres /2 godz. wykł./

14. Rachunki rynkowe w gospodarce rynkowej /2 godz.wykł./

15. Równowaga ekonomiczna /mikro-, makro-/– istota, rodzaje i warunki jej kształtowania /2 godz.wykł./

Literatura:

1. Ekonomia. Zarys wykładu. Pod redakcją Mariana żukowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007

2. Kosztowniak A., Sobol M., Współczesna polityka ekonomiczna, CeDeWu, Warszawa 2020

3. Krugman P., R.Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

4. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Redakcja naukowa Stefan Marciniak, PWN, Warszawa 2013

5. Piketty T., Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015

6. Podstawy ekonomii, Redakcja naukowa R.Milewski, E.Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2012

7.Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2019

8. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna, AON, Warszawa 2014

9. Stachowiak Z., Stachowiak B., Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, t.1.Wprowadzenie, t.2. Mikroekonomia t 3 - Makroekonomia, AON, Warszawa 2015

10. . Styglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W01 – student poznał:

• istotę ekonomii - w tym mikro- i makro- , ma wiedzę o podstawowych założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawczych oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów mikro- i makroekonomicznych; podstawowych założeń polityki mikro- i makrogospodarczej

EK1_U01 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie 30godz.

- konsultacje 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia na ocenę 20 godz.

Suma godzin- 55 godz.

Liczba EC: 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów mikro- i makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy mikro- i makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy mikro- i makroekonomiczne na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy mikro- i makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty ekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii /mikro- ; makro -/ jako nauki - zarys jej stanu i rozwoju / 2 godz. wykł./

2. Gospodarka narodowa jako obszar działalności gospodarczej na poziomie mikro i makro / 2 godz.wykł./.

3. Teoria i praktyka mikroekonomii gospodarki rynkowej – zarys podstawowych problemów / 2 godz. wykł./

4. Rynek, popyt, podaż i cena /2 godz.wykł./

5. Teoria wyboru konsumenta – klasyczna i alternatywna /2 godz. wykł./

6. Teorie decyzji producenta – teoria produkcji /2 godz.wykł./

7. Teoria decyzji produkcji - funkcjonowanie przedsiębiorstwa / 2godz. wykład./

8. Teoria i praktyka makroekonomii. Zarys podstawowych problemów /2 godz. wykł./

9. Teoria, istota, rodzaje i charakter reprodukcji gospodarczej. Aktywność makroekonomiczna / 2 godz. wykł./

10. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Zatrudnienie i bezrobocie / 2 godz.wykł./.

11. Inflacja jako problem makroekonomiczny /2 godz.wykł./

12. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne jako problem makroekonomiczny / 2 godz. wykł./

13. Globalny rynek – istota i zakres /2 godz. wykł./

14. Rachunki rynkowe w gospodarce rynkowej /2 godz.wykł./

15. Równowaga ekonomiczna /mikro-, makro-/– istota, rodzaje i warunki jej kształtowania /2 godz.wykł./

Literatura:

1. Ekonomia. Zarys wykładu. Pod redakcją Mariana żukowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007

2. Kosztowniak A., Sobol M., Współczesna polityka ekonomiczna, CeDeWu, Warszawa 2020

3. Krugman P., R.Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

4. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Redakcja naukowa Stefan Marciniak, PWN, Warszawa 2013

5. Piketty T., Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015

6. Podstawy ekonomii, Redakcja naukowa R.Milewski, E.Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2012

7.Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2019

8. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna, AON, Warszawa 2014

9. Stachowiak Z., Stachowiak B., Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, t.1.Wprowadzenie, t.2. Mikroekonomia t 3 - Makroekonomia, AON, Warszawa 2015

10. . Styglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2021

Wymagania wstępne:

Pełne informacje i wymagania w ogólnym sylabusie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.