Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompozycja pracy naukowej w naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-KPNNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompozycja pracy naukowej w naukach społecznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_U02,

ZP1_U08

ZP1_KO5

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów zasad komponowania i redagowania tekstu naukowego, stosowanych w procesie tworzenia pisemnej pracy dypomowej w zakresie nauk społecznych.

W szczególności studenci podczas prowadzonych zajęć:

- zdobędą wiedzę nt. wybranych metod i technik badawczych,

- poznają strukturę pracy dyplomowej (licencjackiej) i nauczą się ją tworzyć,

- będą rozwijać umiejętności poprawnego komponowania tekstu naukowego,

- poznają zasady i możliwości korzystania z różnego rodzaju źródeł w pracach naukowych (dokumentów prawnych, danych statystycznych, danych ekonomicznych), w tym specyfiki źródeł internetowych,

- nauczą się redagowania pracy dyplomowej (licencjackiej).

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów zasad komponowania i redagowania tekstu naukowego, stosowanych w procesie tworzenia pisemnej pracy dyplomowej, przygotowywanej w zakresie nauk społecznych, w szczególności na gruncie zarządzania publicznego.

Studenci podczas prowadzonych zajęć:

- zdobędą wiedzę nt. wybranych metod i technik badawczych, stosowanych najczęściej w procesie tworzenia pracy dyplomowej (licencjackiej),

- poznają strukturę pracy dyplomowej (licencjackiej) i nauczą się ją tworzyć,

- będą rozwijać umiejętność poprawnego komponowania tekstu naukowego,

- poznają zasady i możliwości korzystania z różnego rodzaju źródeł w pracach naukowych (dokumentów prawnych, danych statystycznych, danych ekonomicznych), w tym specyfiki źródeł internetowych,

- nauczą się redagowania pracy dyplomowej (licencjackiej) od strony formalnej.

Literatura:

Lektura podstawowa:

1. Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych: (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), Warszawa 2001.

2. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, 1999.

3. Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2010.

4. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2014-2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.

2. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

3. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

4. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W efekcie zajęć student/tka zna podstawowe zasady pracy nad tekstem naukowym stosowane w nauce o polityce i administracji w zakresie studiów nad zarządzaniem publicznym.

W szczególności potrafi dokonać wyboru tematu pracy dyplomowej, ustalić jej tytuł, przygotować jej strukturę, określić jej cele, pytania badawcze, ograniczniki czasowe, przestrzenne i przedmiotowe, oraz sporządzić bibliografię pracy (w tym sprawnie korzystać z oficjalnych zasobów dokumentów prawnych czy danych statystycznych i ekonomicznych). Ponadto, student/tka posiada umiejętność redagowania tekstu naukowego, zna zasady cytowania i sporządzania przypisów.

W efekcie zajęć student/ka doskonalą umiejętności planowania i organizacji pracy w zakresie przygotowywania pracy dyplomowej.

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach – 15 godz.

Przygotowanie do zajęć- 40 godz.

Liczba ECTS: 55 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć stosowane jest ocenianie ciągłe, obejmujące aktywność studentów na zajęciach – każdy student zobowiązany jest do terminowego wykonania prac zleconych podczas zajęć.

Ponadto, w trakcie zajęć sprawdzana jest obecność na zajęciach, która także może mieć wpływ na ocenę końcową (dozwolona jest max. 1 nieusprawiedliwiona nieobecność).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów zasad komponowania i redagowania tekstu naukowego, stosowanych w procesie tworzenia pisemnej pracy dypomowej w zakresie nauk społecznych.

W szczególności studenci podczas prowadzonych zajęć:

- zdobędą wiedzę nt. wybranych metod i technik badawczych,

- poznają strukturę pracy dyplomowej (licencjackiej) i nauczą się ją tworzyć,

- będą rozwijać umiejętności poprawnego komponowania tekstu naukowego,

- poznają zasady i możliwości korzystania z różnego rodzaju źródeł w pracach naukowych (dokumentów prawnych, danych statystycznych, danych ekonomicznych), w tym specyfiki źródeł internetowych,

- nauczą się redagowania pracy dyplomowej (licencjackiej).

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów zasad komponowania i redagowania tekstu naukowego, stosowanych w procesie tworzenia pisemnej pracy dyplomowej, przygotowywanej w zakresie nauk społecznych, w szczególności na gruncie zarządzania publicznego.

Studenci podczas prowadzonych zajęć:

- zdobędą wiedzę nt. wybranych metod i technik badawczych, stosowanych najczęściej w procesie tworzenia pracy dyplomowej (licencjackiej),

- poznają strukturę pracy dyplomowej (licencjackiej) i nauczą się ją tworzyć,

- będą rozwijać umiejętność poprawnego komponowania tekstu naukowego,

- poznają zasady i możliwości korzystania z różnego rodzaju źródeł w pracach naukowych (dokumentów prawnych, danych statystycznych, danych ekonomicznych), w tym specyfiki źródeł internetowych,

- nauczą się redagowania pracy dyplomowej (licencjackiej) od strony formalnej.

Literatura:

Lektura podstawowa:

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.

2. Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych: (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), Warszawa 2001.

3 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, 1999.

4. Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2010.

5. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2014-2016.

Lektura uzupełniająca:

1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

2. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

3. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Dłuska
Prowadzący grup: Karolina Dłuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.