Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalne wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-IWR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem prowadzonego przedmiotu jest ukazanie i analiza instytucji wspierających rodzinę oraz potrzeby wsparcia instytucjonalnego. Ponadto przeanalizowanie poszczególnych instytucji wsparcia rodziny w państwie:wsparcie dzieci, młodzieży, uzależnionych, samotnych, starszych, osób z doświadczeniem niepełnosprawności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Miejskie i Gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy oraz placówki w Kościele i związków wyznaniowych.

Pełny opis:

1.Instytucje – definicja i znaczenie (instytucje społeczne, rodzina, jako instytucja)

2. Historia rozwoju pomocy społecznej w Polsce i Europie

3. Pomoc społeczna, jako instytucja wsparcia rodziny

4. Rozumienie i znaczenie wsparcia społecznego

5. Praca socjalna i jej przydatność we wsparciu rodziny

6. Wybrane podmioty (personalne) wsparcia w obszarze pracy socjalnej

7. Świadczenia i usługi wspierające rodzinę

8. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej,

9. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

10 .Instytucje, Placówki, Organizacje wspierające rodzinę w praktyce

11.Omówienie wybranych instytucji, Placówek, Organizacji

12.Omówienie wybranych instytucji, Placówek, Organizacji

13.Omówienie wybranych instytucji, Placówek, Organizacji

14.Omówienie wybranych instytucji, Placówek, Organizacji

15.Omówienie wybranych instytucji, Placówek, Organizacji

16.Omówienie wybranych instytucji, Placówek, Organizacji

17.Omówienie wybranych instytucji, Placówek, Organizacji

18.Omówienie wybranych instytucji, Placówek, Organizacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Młyński, Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016

D. Smykowska, Instytucje wsparcia społecznego, Łódź 2007.

Literatura uzupełniająca:

System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, red. B.Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa 2016.

Wsparcie społeczne w działalności wybranych instytucji i pracowników służb społecznych, red. J. Matejek, R. Spyrka-Chlipałą, B. Stańkowski, Kraków 2015

Nowa praca socjalna- wybrane tomy od 1 do 30, Warszawa 2014

Przegląd Czasopisma Praca Socjalna

Wymagania wstępne:

brak wstępnych wymagań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)