Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Małe grupy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-MGS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Małe grupy społeczne
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbol efektów kształcenia:

NRM_W11, NRM_W12, NRM_U03, NRM_K03

Skrócony opis:

Skrócony opis:

Przyswojenie naukowej wiedzy o strukturze i funkcjach małych grup społecznych (szczególnie rodziny, grup rówieśniczych itp.), o stosunkach, interakcjach i konfliktach w małych grupach, o grupach odniesienia, środowiskowych, pokoleniowych, a także metodach ich badania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRM_W11 - student posiada usystematyzowaną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych związanych z małymi

grupami społecznymi.

NRM_W12 - student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą małych grup społecznych oraz różnych środowisk społecznych,

w których mamy do czynienia z małymi grupami społecznymi, a także o specyfice i zachodzących procesach w małych

grupach społecznych.

NRM_U03 - student potrafi w sposób systematyczny i pogłębiony samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje

umiejętności związane z małymi grupami społecznymi poprzez wykorzystanie różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym)

przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (ICT).

NRM_K03 - student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju małych grup społecznych (w tym: rodziny), a

także ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie w kontekście małych grup

społecznych oraz budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny jako małych grup społecznych.

ECTS:

Liczba punktów ECTS: 3

Udział w zajęciach: 18 godz.

Przygotowanie do napisania pracy egzaminacyjnej: 20 godz.

Przygotowanie do rozmowy egzaminacyjnej: 20 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 17 godz.

Suma godzin: 75 godz. = 3 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przyswojenie naukowej wiedzy o strukturze i funkcjach małych grup społecznych (szczególnie rodziny, grup rówieśniczych itp.), o stosunkach, interakcjach i konfliktach w małych grupach, o grupach odniesienia, środowiskowych, pokoleniowych, a także metodach ich badania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)