Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-Z-POSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ays2qAdOYeWiB82oTB5qC_9qN8KO444oi8NxZhrwd0lQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1c32e973-e8d7-42a6-82f7-bca59d15a816&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wysłuchanie wykładu

przygotowanie prezentacji na temat wybranego programu

uczestnictwo w zajęciach

Aktywne uczestnictwo w zajęciach/znajomość (30%), egzamin pisemny (70%):

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student otrzymuje wiedze z teoretycznych zagadnień polityki społecznej w Polsce. Przy omawianiu niektórych zagadnień otrzymuje informacje dotyczące Unii Europejskiej. Wykład dotyczy wszystkich obszarów polityki zgodnie z jej zakresem przedmiotowym. Praktycznym wymiarem jest omówienie poszczególnych programów społecznych oraz Karty Socjalnej Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Karty Społecznej

Pełny opis:

GENEZA, POJECIE, ZAKRES, DOKTRYNY POLITYKI SPOŁECZNEJ

CELE, ZASADY, SEKTORY, SFERY, INSTRUMENTY, WARTOŚCI POLITYKI SPOŁECZNEJ

PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ

MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ

SPOŁECZNE PROBLEMY RODZINY

MIEJSCE RODZINY W POLITYCE SPOŁECZNEJ

RODZINA WIELODZIETNA W POLITYCE SPOŁECZNEJ

DEMOGRAFICZNE ASPEKTY POLITYKI SPOŁECZNEJ

POLITYKA MIESZKANIOWA

PRACA JAKO KATEGORIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC SENIORÓW – OSÓB STARSZYCH WCZESNEJ I PÓŹNEJ STAROŚCI

PRACA SOCJALNA JAKO ELEMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ

Omówienie programów społecznych – (+) – Studenci

Literatura:

K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 2003,

M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism, w: https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/10/ps_5-6_2006_m_grewinski.pdf 2020.

Rajkiewicz, M. Księzopolski, J. Supińska, Polityka społeczna, materiały do studiowania, IPS UW, Warszawa 1990

Polityka społeczna, red. Grazyna Firlit-Fesnak, Małgorzta Szylko-Skoczny, Warszawa 2008.

J. Auleytner, Polityka społeczna, teoria i organizacja, TWP, Warszawa 2000.

J.Supińska, Dylematy polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 1991A. Rajkiewicz (red.), Społeczeństwo polskie w latach 1990-95/96, IPS UW, Warszawa 1997

J. Auleyter, K. Głąbicka, Polityka Społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, TWP, Warszawa 2000

L. Dziewiecka-Bakun, J. Kielecki, Wybrane problemy Polityki Społecznej, Wrocławski, 1998.

Głabicka, Polityka Społeczna UE, TWP, Warszawa 1998

J. Mazur, Wybrane zagadnienia polityki społecznej, Kraków 2013.

Wymagania wstępne:

brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)