Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-CTR-JW
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium języka włoskiego
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CTR_W06

CTR_W09

CTR_U14

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczna nauka języka włoskiego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest praktyczna nauka języka włoskiego, w szczególności stosowanego w obsłudze chrześcijańskiego ruchu turystycznego i pielgrzymkowego.

Literatura:

https://www.italianoautomatico.com/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - student omawia w stopniu zaawansowanym charakterystykę językową regionu Italii

W2 - student omawia w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu kultury regionu Italii

U1 - student potrafi w stopniu zaawansowanym prowadzić konwersację w języku włoskim w zakresie wystarczającym do prowadzenia aktywności w sferze chrześcijańskiej turystyki religijnej

Metody i kryteria oceniania:

Efekt W1

Na ocenę bardzo dobrą - student omawia w stopniu zaawansowanym charakterystykę językową regionu Italii

Na ocenę dobrą - student omawia w stopniu średnio zaawansowanym charakterystykę językową regionu Italii

Na ocenę dostateczną - - student omawia w stopniu słabo zaawansowanym charakterystykę językową regionu Italii

Efekt W2

Na ocenę bardzo dobrą - student omawia w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu kultury regionu Italii

Na ocenę dobrą - student omawia w stopniu średnio zaawansowanym zagadnienia z zakresu kultury regionu Italii

Na ocenę dostateczną - student omawia w stopniu słabo zaawansowanym zagadnienia z zakresu kultury regionu Italii

Efekt U1

Na ocenę bardzo dobrą - student potrafi w stopniu zaawansowanym prowadzić konwersację w języku włoskim w zakresie wystarczającym do prowadzenia aktywności w sferze chrześcijańskiej turystyki religijnej

Na ocenę dobrą - student potrafi w stopniu średnio zaawansowanym prowadzić konwersację w języku włoskim w zakresie wystarczającym do prowadzenia aktywności w sferze chrześcijańskiej turystyki religijnej

Na ocenę dostateczną - student potrafi w stopniu słabo zaawansowanym prowadzić konwersację w języku włoskim w zakresie wystarczającym do prowadzenia aktywności w sferze chrześcijańskiej turystyki religijnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Praca własna - 30 godz.


Suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Praca własna - 30 godz.


Suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Praca własna - 30 godz.


Suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Praca własna - 30 godz.


Suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

kod zajęć w MS Teams:

o141r3p

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)