Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania wizerunku prasowgo organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMBW Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Badania wizerunku prasowgo organizacji
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://84rxf2e
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W01

DL_W08

DL_U01

DL_U10

DL_K07

DL_K08

Skrócony opis:

Podstawowym celem wykładu jest poznanie metodologii badań wizerunku prasowego organizacji.

Pełny opis:

W ramach wykładów zostają podjęte następujące zagadnienia:

- działalność i znaczenie organizacji

- istota wizerunku prasowego

- czynniki kształtujące wizerunek organizacji

- tożsamość organizacji

- stereotypy na temat organizacji

- procesy mediatyzacji

- metodologia badań (założenia badawcze, analizowane tytuły prasowe, metoda analizy zawartości prasowej)

- determinanty wizerunku prasowego organizacji

- medioznawcza interpretacja

- teoria metafor mediatyzacji

- logika prasy a tożsamość organizacji

Literatura:

Literatura

T. Gackowski, M. Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać, Warszawa 2009.

R. Leśniczak, Wizerunek katolickich organizacji pozarządowych w mediach–kilka uwag do metodologii badań, "Łódzkie Studia Teologiczne", nr 27.1 (2018), s. 87-98.

R. Leśniczak, Wizerunek prasowy i internetowy instytucji kościelnej a linia redakcyjna–casus Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, "Polityka i Społeczeństwo", nr 16(03)2018, 67-81.

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

K. Szczepaniak, Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 42 (2012), s. 83-112.

R. Wimmer, J. Dominick, Mass media: metody badań, Kraków 2008.

K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę z prasoznawstwa, terminologii metodologicznej. Zna i rozumie metodologiczne szkoły prasoznawstwa. (W)

Student potrafi posługiwać się terminologią z zakresu badań nad wizerunkiem prasowym organizacji. Student stosując adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną samodzielnie wyszukuje i weryfikuje informacje oraz właściwie je wykorzystuje w obszarze badań wizerunku prasowego organizacji. (U)

Student jest przygotowany do samodzielnej pracy, powierzone zadania wykonuje starannie i terminowo, jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej w podstawowym zakresie badań nad wizerunkiem prasowym organizacji. (K)

KOD DOSTĘPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS: 84rxf2e

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dopuszczalne trzy nieobecności)

- przygotowanie zleconych prac

- znajomość literatury obowiązkowej

- kolokwium końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

W ramach wykładów w roku akademickim 2020/2021 zostają podjęte następujące zagadnienia:

- działalność i znaczenie organizacji

- istota wizerunku prasowego

- czynniki kształtujące wizerunek organizacji

- tożsamość organizacji

- stereotypy na temat organizacji

- procesy mediatyzacji

- metodologia badań (założenia badawcze, analizowane tytuły prasowe, metoda analizy zawartości prasowej)

- determinanty wizerunku prasowego organizacji

- medioznawcza interpretacja

- teoria metafor mediatyzacji

- logika prasy a tożsamość organizacji

Literatura:

Literatura

T. Gackowski, M. Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać, Warszawa 2009.

R. Leśniczak, Wizerunek katolickich organizacji pozarządowych w mediach–kilka uwag do metodologii badań, "Łódzkie Studia Teologiczne", nr 27.1 (2018), s. 87-98.

R. Leśniczak, Wizerunek prasowy i internetowy instytucji kościelnej a linia redakcyjna–casus Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, "Polityka i Społeczeństwo", nr 16(03)2018, 67-81.

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

K. Szczepaniak, Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 42 (2012), s. 83-112.

R. Wimmer, J. Dominick, Mass media: metody badań, Kraków 2008.

K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dopuszczalne trzy nieobecności)

- przygotowanie zleconych prac

- znajomość literatury obowiązkowej

- kolokwium końcowe (przewidziane na dzień 20.01.2021)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.