Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DME Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja medialna
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

K_W05

K_W17

K_U01

K_U10

K_K03

Skrócony opis:

Współczesna potrzeba i społeczna realizacja edukacji medialnej, obejmująca kształcenie formalne (w szkołach) oraz inicjatywy nieformalne (NGO's, instytucje kultury).

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają we współczesną problematykę edukacji medialnej w społeczeństwie. Dostarczają podstawowych pojęć i rozróżnień tj. kompetencja medialna, dydaktyka mediów, wychowanie do mediów. Prezentują historię oraz najnowszy stan badań i działań politycznych zmierzających do upowszechniania edukacji medialnej (UNESCO, EU, krajowe instytucje konstytucyjne i rządowe). Dostarczają praktycznych form realizacji edukacji medialnej w rodzinie, w szkole, w organizacjach społecznych z wykorzystaniem metodyki aktywizującej. Wskazują na rolę Kościoła w upowszechnianiu edukacji medialnej oraz na potrzebę formacji duchowej w kształceniu medialnym. Służą też projektowaniu rozwiązań dla postulowanej w środowisku obowiązkowej edukacji medialnej w szkole.

Literatura:

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce - raport otwarcia, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012, https://nowoczesnapolska.org.pl/2012/01/20/edukacja-medialna-i-informacyjna-raport-otwarcia/ (dostęp 2017-01-10).

Drzewiecki P., Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Drzewiecki P., Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Otwock-Warszawa 2010, http://presscafe.eu/assets/img/media-aktywni.pdf (dostęp 2017-01-10).

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, M. Federowicz, S. Ratajski (red.), KRRiT, PK ds. UNESCO, Warszawa 2015, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/edukacja-medialna/o_potrzebie_edukacji_medialnej_uaktualnione.pdf (dostęp 2017-01-10).

Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, t. I i II, B. Siemieniecki (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia:

EK nr 1 ma świadomość problemów wychowawczych generowanych przez media

EK nr 2 ma świadomość roli poszczególnych instytucji społecznych w edukacji medialnej

EK nr 3 umie podejmować praktyczne działania edukacyjno-medialne

EK nr 4 jest krytyczny w ocenie przekazów medialnych

EK nr 5 umie pracować w zespole

Nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. - aktywne uczestnictwo w wykładzie

5 godz. - konsultacje z prowadzącym wykład

10 godz. - przygotowanie studenta do wykładu

15 godz. - przygotowanie do praktycznego i teoretycznego kolokwium kończącego wykład

60 godz. - razem

2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 i nr 2 realizowane metodą wykładu problemowego, a weryfikowane przez tworzenie prezentacji multimedialnych w ramach kolokwium.

EK nr 1

na ocenę 2 - nie dostrzega zagrożeń wychowawczych ze strony mediów

na ocenę 3 - dostrzega zagrożenia medialne, ale nie potrafi ich opisywać

na ocenę 4 - dostrzega zagrożenia medialne, potrafi je opisywać, ale nie wskazuje propozycji rozwiązań

na ocenę 5 - dostrzega zagrożenia medialne, opisuje je i wskazuje na propozycje rozwiązań edukacyjnych

EK nr 2

na ocenę 2 - nie ma świadomości roli instytucji społecznych w edukacji medialnej

na ocenę 3 - ma świadomość roli instytucji społecznych w edukacji medialnej, ale nie potrafi formułować ich zadań

na ocenę 4 - ma świadomość roli instytucji społecznych w edukacji medialnej, formułuje ich zadania, ale nie potrafi wskazywać praktycznych form ich realizacji

na ocenę 5 - ma świadomość roli instytucji społecznych w edukacji medialnej, formułuje ich zadania i wskazuje praktyczne formy ich realizacji

EK nr 3, nr 4 i nr 5 realizowane metodą kreatywnej pracy zespołowej w grupach podczas zajęć (dopuszczalne 4 nieobecności na wykładach), a weryfikowany na podstawie prezentacji wyników pracy grupowej.

EK nr 3

na ocenę 2 - nie dostrzega potrzeby działań edukacyjno-medialnych

na ocenę 3 - dostrzega potrzebę działań edukacyjno-medialnych, ale nie potrafi ich określać

na ocenę 4 - dostrzega potrzebę i określa działania edukacyjno-medialne, ale nie potrafi wskazywać na ich praktyczne formy

na ocenę 5 - dostrzega potrzebę i określa działania edukacyjno-medialne oraz potrafi wskazywać na ich praktyczne formy

EK nr 4

na ocenę 2 - jest bezkrytyczny w ocenie przekazów medialnych

na ocenę 3 - zachowuje krytycyzm w ocenie przekazów medialnych, ale nie potrafi go uzasadnić

na ocenę 4 - zachowuje i uzasadnia krytycyzm w ocenie przekazów medialnych, ale nie potrafi wskazywać na środki zaradcze

na ocenę 5 - zachowuje, uzasadnia krytycyzm w ocenie przekazów medialnych oraz wskazuje na środki zaradcze

EK nr 5

na ocenę 2 - nie potrafi pracować zespołowo

na ocenę 3 - podejmuje pracę w zespole, ale nie dostrzega swojej w nim roli

na ocenę 4 - umie pracować w zespole i dostrzega w nim swoją rolę, ale nie potrafi podjąć się własnych inicjatyw

na ocenę 5 - umie pracować w zespole, dostrzega w nim swoją rolę i podejmuje własne inicjatywy

Zaliczenie:

Prezentacja akademicka na temat wybranego problemu wychowawczo-medialnego i możliwości praktycznego działania w tym zakresie, realizowana w zespole 3. osobowym

Praktyki zawodowe:

Możliwość nawiązania kontaktów i realizacji praktyk w fundacjach zajmujących się edukacją medialną w Polsce.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.