Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMKS Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w mediach
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką komunikacji ze względu na typ medium. Analizowane są media oparte na tekście pisanym, mówionym oraz na obrazie. Omawiana jest także problematyka konwergencji mediów i jej wpływy na charakter komunikacji.

Pełny opis:

Przedmiot zaznajamia studentów ze specyfiką komunikacji w zależności od użytego medium, przy czym media po pierwsze rozumie się w sensie szerszym jako modelowany i modelujący zarazem typ przekazu, po drugie zaś, w sensie węższym, jako technologicznie i instytucjonalnie zdefiniowany kanał komunikacji.

Zajęcia podzielone zostały na następujące bloki tematyczne:

1. Psychiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania komunikacji w mediach.

2. Komunikacja w mediach za pomocą języka pisanego.

3. Komunikacja w mediach za pomocą języka mówionego.

4. Komunikacja w mediach za pomocą obrazu.

5. Komunikacja w mediach społecznościowych.

6. Od zapośredniczenia przez mediatyzację do głębokiej mediatyzacji.

7. Przyszłość komunikacji w mediach.

Literatura:

1. Walter Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992.

2. Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Wydawnictwo UW, Warszawa 2003.

3. Antropologia kultury wizualnej: zagadnienia i wybór tekstów, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012

4. Vaidhyanathan S., 2018, Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa .

5. Łukasz Goniak, Redefinicja zawodu dziennikarza w dobie konwergencji mediów, UKSW, Warszawa 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.