Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie interpersonalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-KI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie interpersonalne
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W02, DL_W03, DL_K01, DL_K08

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych terminów z komunikacji

Skrócony opis:

Komunikacja międzyludzka jest podstawową formą porozumiewania się świata. Człowiek jako "korona stworzeń" jest szczególnym podmiotem komunikującym się racjonalnie. Procesy komunikacji interpersonalnej są wyznacznikiem zmieniającego się świata.

Literatura:

S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa, 2021.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie prezentacji oraz zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w wykładach, zaliczenie egzaminu, praca własna.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Porozumiewanie się ludzi ze sobą jest funkcją życiową potrzebną do realizacji siebie ale i rozwoju. Poznanie metod skutecznej komunikacji międzyludzkiej sprawia, że proces ten staje się łatwiejszy i bardziej skuteczny.

Literatura:

S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa, 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w wykładach, zaliczenie egzaminu, praca własna.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Porozumiewanie się ludzi ze sobą jest funkcją życiową potrzebną do realizacji siebie ale i rozwoju. Poznanie metod skutecznej komunikacji międzyludzkiej sprawia, że proces ten staje się łatwiejszy i bardziej skuteczny.

Literatura:

S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa, 2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)