Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-MPC Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Media w Polsce
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W07

DL_W12

DL_U04

DL_U07


Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie rynku medialnego w Polsce - prasy, radia , telewizji, internetu, agencji informacyjnych. Poznanie mediów publicznych i komeracyjnych; największych koncernów medialnych, a także sposobu badania tego rynku. Wdrożenie studentów do śledzenia informacji w mediach branżowych.

Na ocenę końcową składa się:

ocena z testu zaliczeniowego - 50 proc.

przygotowana prezentacji - 20 proc.

aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć - 20 proc.

0becności (można nie być obcenym dwa razy) - 10 proc.

Pełny opis:

1. Segmentacja rynku medialnego w Polsce

2. Badania oglądalności, słuchalności, czytelncitwa, internetu.

3. Rynek dzienników w Polsce

4. Tygodniki opiniotwórcze

5. Koncerny prasowe w Polsce

6. Inne segmenty prasy (kolorowa, specjalistyczna, tygodniki kobiece, dla dzieci, młodzieżowe).

7. Prasa regionalna, lokalna i sublokalna.

8. Rynek radiowy - stacje publcizne i komercyjne

9. Rynek telewizyjny w Polsce

10. Polski Internet

11. Media religijne

12. Agencje informacyjne

13. Koncerny medialne

14. Test zaliczeniowy

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

A. Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012.

W. Sonczyk, Media w Polsce, Warszawa 1999.

Prawo prasowe, art. 7, 8, 20, 21.

Mielczarek T., Monopol pluralizm koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa 2007.

Z. Bajka, Kapitał zagraniczny w polskiej prasie – lata 90., ZPr 1-2(1998), s. 21-36.

R. Filas, Rośnie dominacja mediów elektronicznych – nowa faza przemian polskiego rynku, ZPr 3-4(2003), s. 7-34 (a zwłaszcza 31-34).

E. Ciborska, Polska Agencja Prasowa – tradycje i współczesność, Roczniki Historii Prasy Polskiej 1-2(1998), s. 171-190.

Literatura uzupełniająca:

Klimkiewicz B. (red.), Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, Kraków 2005.

Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.

Pokrzycka L., Romiszewska B., Oblicza polskich mediów po 1989 roku, Lublin 2008.

R. Filas, Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-1999), Zeszyty Prasoznawcze 1-2(1999), s. 31-54.

J. Mikułowski Pomorski, Media po 45 latach, ZPr 1-2(2006), s. 12-26.

Ponadto bieżące informacje i newsy z branży medialnej na portalach: press.pl oraz wirtualnemedia.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czaczkowska, Rafał Leśniczak, Tomasz Płonkowski
Prowadzący grup: Ewa Czaczkowska, Rafał Leśniczak, Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie rynku medialnego w Polsce - prasy, radia , telewizji, internetu, agencji informacyjnych. Poznanie mediów publicznych i komeracyjnych; największych koncenrnów medilanych,a także sposobu badania tego rynku. Wdrożenie studentów do śledzenia informacji w mediach branżowych.

Na ocenę końcową składa się:

ocena z testu zaliczeniowego - 50 proc.

przygotowana prezentacji - 20 proc.

aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć - 20 proc.

0becności (można nie być obcenym dwa razy) - 10 proc.

Pełny opis:

1. Segmentacja rynku medialnego w Polsce

2. Badania oglądalności, słuchalności, czytelncitwa, internetu.

3. Rynek dzienników w Polsce

4. Tygodniki opiniotwórcze

5. Koncerny prasowe w Polsce

6. Inne segmenty prasy (kolorowa, specjalistyczna, tygodniki kobiece, dla dzieci, młodzieżowe).

7. Prasa regionalna, lokalna i sublokalna.

8. Rynek radiowy - stacje publcizne i komercyjne

9. Rynek telewizyjny w Polsce

10. Polski Internet

11. Media religijne

12. Agencje informacyjne

13. Koncerny medialne

14. Test zaliczeniowy

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

A. Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012.

W. Sonczyk, Media w Polsce, Warszawa 1999.

Prawo prasowe, art. 7, 8, 20, 21.

Mielczarek T., Monopol pluralizm koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa 2007.

Z. Bajka, Kapitał zagraniczny w polskiej prasie – lata 90., ZPr 1-2(1998), s. 21-36.

R. Filas, Rośnie dominacja mediów elektronicznych – nowa faza przemian polskiego rynku, ZPr 3-4(2003), s. 7-34 (a zwłaszcza 31-34).

E. Ciborska, Polska Agencja Prasowa – tradycje i współczesność, Roczniki Historii Prasy Polskiej 1-2(1998), s. 171-190.

Literatura uzupełniająca:

Klimkiewicz B. (red.), Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, Kraków 2005.

Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.

Pokrzycka L., Romiszewska B., Oblicza polskich mediów po 1989 roku, Lublin 2008.

R. Filas, Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-1999), Zeszyty Prasoznawcze 1-2(1999), s. 31-54.

J. Mikułowski Pomorski, Media po 45 latach, ZPr 1-2(2006), s. 12-26.

Ponadto bieżące informacje i newsy z branży medialnej na portalach: press.pl oraz wirtualnemedia.pl

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czaczkowska, Rafał Leśniczak, Grzegorz Łęcicki, Tomasz Płonkowski
Prowadzący grup: Ewa Czaczkowska, Rafał Leśniczak, Grzegorz Łęcicki, Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie rynku medialnego w Polsce - prasy, radia , telewizji, internetu, agencji informacyjnych. Poznanie mediów publicznych i komeracyjnych; największych koncenrnów medilanych,a także sposobu badania tego rynku. Wdrożenie studentów do śledzenia informacji w mediach branżowych.

Na ocenę końcową składa się:

ocena z testu zaliczeniowego - 50 proc.

przygotowana prezentacji - 20 proc.

aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć - 20 proc.

0becności (można nie być obcenym dwa razy) - 10 proc.

Pełny opis:

1. Segmentacja rynku medialnego w Polsce

2. Badania oglądalności, słuchalności, czytelncitwa, internetu.

3. Rynek dzienników w Polsce

4. Tygodniki opiniotwórcze

5. Koncerny prasowe w Polsce

6. Inne segmenty prasy (kolorowa, specjalistyczna, tygodniki kobiece, dla dzieci, młodzieżowe).

7. Prasa regionalna, lokalna i sublokalna.

8. Rynek radiowy - stacje publcizne i komercyjne

9. Rynek telewizyjny w Polsce

10. Polski Internet

11. Media religijne

12. Agencje informacyjne

13. Koncerny medialne

14. Test zaliczeniowy

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

A. Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012.

W. Sonczyk, Media w Polsce, Warszawa 1999.

Prawo prasowe, art. 7, 8, 20, 21.

Mielczarek T., Monopol pluralizm koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa 2007.

Z. Bajka, Kapitał zagraniczny w polskiej prasie – lata 90., ZPr 1-2(1998), s. 21-36.

R. Filas, Rośnie dominacja mediów elektronicznych – nowa faza przemian polskiego rynku, ZPr 3-4(2003), s. 7-34 (a zwłaszcza 31-34).

E. Ciborska, Polska Agencja Prasowa – tradycje i współczesność, Roczniki Historii Prasy Polskiej 1-2(1998), s. 171-190.

Literatura uzupełniająca:

Klimkiewicz B. (red.), Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, Kraków 2005.

Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.

Pokrzycka L., Romiszewska B., Oblicza polskich mediów po 1989 roku, Lublin 2008.

R. Filas, Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-1999), Zeszyty Prasoznawcze 1-2(1999), s. 31-54.

J. Mikułowski Pomorski, Media po 45 latach, ZPr 1-2(2006), s. 12-26.

Ponadto bieżące informacje i newsy z branży medialnej na portalach: press.pl oraz wirtualnemedia.pl

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki, Mateusz Kot, Tomasz Płonkowski
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki, Mateusz Kot, Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.